Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGP:LSCliE SPRAAKKUNST.
191
To prevail upon, on, over, against,
zegevieren over, vermogen op.
To prevail with, vermogen over.
To prevent from, verhinderen, belet-
ten te.
To prick up , opsteken, oplettend aan-
hooren.
To proceed from, voortkomen uit.
To profit by, winnen door.
To profit from, voordeel trekken van.
To prompt io, aanzetten tot.
To propitiate for, gunstig stemmen
voor, verzoenen met.
To protect from, beschutten voor.
To protest against, opkomen tegen.
To protest to, plegtig verklaren.
To provide against, zich voorzien,
verzorgen, toerusten.
To provide for, zorgen voor.
To provide with, verzorgen met.
To provoke against, aanzetten, boos
maken tegen.
To provoke to, boos maken om.
To prune up, zich schoon maken.
To pry into, zoeken in te dringen in.
To pvff up , opblazen.
To pull in, intrekken, aantrekken.
To pull off, aftrekken, afnemen [den
hoed, enz.].
To pull out, uittrekken.
To pull up, uittrekken, uitrukken.
To pull up a good heart, frisschen
moed vatten.
To pump out, uitpompen, uitlokken.
Topunish for, straffen voor.
To punt sh wiih, straffen met.
To purge from, of, zuiveren van.
To push on , aandrijven.
To pui by, ter zijde zetten, ver-
smaden.
To put fodh, uitstrekken, voortdrij-
ven.
To pui in, inleggen, in de rede val-
len , inloopen.
To jMi in for a place, om eene plaats
verzoeken.
To pui off, afleggen, afschepen, uit-
stellen, afsteken, vertrekken.
To pui on , aanleggen, bespoedigen.
To put on, upon, opleggen, aanne-
men.
To put out, uitleggen, wegdoen, uit-
strekken, uitdoen [eene kaars].
To put over, overschepen.
To pui io, bijleggen, bijvoegen, aan-
drijven.
To pui io ihe sword, dooden, over
den kling laten springen.
To put up, opstellen, uitleggen, op-
jagen, bij zich steken, optreden
[als verzoeker].
To pui upon^ aandrijven, bewegen.
a
To quadrate wiih, passen op, over-
eenkomen met.
To quake for, beven vau.
To quarrel about, twisten om.
To quarrel with, twisten met.
To qnesiion with, regten met.
To quii of, bevrijden," ontslaan, los*
laten.
J'o quii a person from, iemand ont-
slaan van.
To quarter on , upon , inkwartieren bij. To quote from, aanhalen uit.
n
To raff of together, zamenrapen.
To rail in, insluiten, omgeven met
[eene leuning].
To rail ai, on, spotten met.
To rail against, kwaad spreken van.
To raise to, verheffen lot.
7v <
^ ï
-lii