Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
190
GRONDEN DER

To pack up, inpakken, opeenstapelen.
To pant for, hijgen naar.
To pareet out, uitdeelen, verdeelen.
To part from, with, scheiden van.
To partake of, in, with, io participate
of deel nemen aan.
To pass hy, voorbijgaan, door de
vingers zien, niet bestraffen.
To pass over, overzetten, overleve-
ren , overgaan.
To patch up, te zamen lappen, be-
mantelen, over heen loopen.
To patter out, uitrabbelen.
7b pay for, betalen voor.
To pay off, afbetalen, afranselen.
To pay one^s respects to any one, ie-
mand eerbied bewijzen.
To peep at, kijken naar.
To peep over, zich verheffen boven.
To peep through, kijken door.
To pen in, insluiten.
To persist in, volharden in.
To persuade to, overreden tot.
To pertain to, toebehooren aan.
To piek out, uitpikken , uitkluiven ,
uitvorschen.
To piek up, oppikken, oprapen, bij-
eenzamelen.
To piece out, langer maken, verlen-
gen , vergrooten.
To piece up, oplappen, bemantelen.
To pin up , vastmaken.
To pinch off, afknijpen.
To pine ai, zich bedroeven over.
To pine for, after, smachten naar,
To piasier over, overpleisteren , over-
plakken.
To play ai, spelen met, in.
To play to, spelen voor.
To play on, spelen op [speeltuigen].
To pluck from, afplukken.
To pluck out, uitplukken.
To pluck up, ontwortelen.
To pluck up a heari, weder moed
grijpen.
To plunge in, inio, zich storten in.
To ply to , sturen naar.
To pocket up, in den zak steken.
To point against, rigten tegen, wijzen
naar.
To point at, wijzen op.
To point out, bewijzen, toonen.
To 2)onder on, upon, overwegen. /
To pop at, schieten op-
To pop in, tusschen beiden komen.
To pop off, out, zich weg maken,
wegsluipen, laten ontvallen.
To pop upon, onverwacht ontmoeten.
To portion, io poriion off, verdeelen,
uitdeelen, ten huwelijk medegeven.
To poriion out, uitdeelen.
To possess onës self of a thing, zich
in het bezit van iets stellen.
To post over, zich spoeden over.
To post away with a thing, eene zaak
spoedig afdoen, snel afvaardigen.
To pound io, stampen tot.
To pour in «joon, uitgieten over, over-
stroomen.
To pour out, uitgieten.
To praise for, prijzen over.
To pray io, bidden tot [God].
To preach up , aanprijzen.
To prepare for, voorbereiden tot.
To preserve from, bewaren tegen.
To preside at, voorzitten bij, in.
To preside over, geplaatst zijn over.
To press for, zich bemoeijen om.
To press on, upon, aandringen, op-
dringen.
To presume on, upon, zich verlaten
op, trotsch zijn op.
To preiend to, aanspraak maken op.
To prevail to , bewegen tot.