Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGP:LSCliE SPRAAKKUNST.
187
To hit out, juist aangeven, treiTen
[noten, toonen, enz.].
To holdforth, voorhouden, eene voor-
dragt houden.
To kold in, inhouden, in toom hou-
den.
To hold off, afhouden, een aanbod
niet dadelijk aannemen.
To hold on, voortzetten, aanhouden.
To hold out, uithouden, van zich
houden, uitstaan, wederstaan.
To hold vp, zich verdedigen, zich
staande houden.
To honour tvüh, vereeren met.
To hoot after, at, naschreeuwen, uit-
jouwen.
To hoot out, door geschreeuw verjagen.
To hope for, op iets hopen.
To hoiül at, huilen [als een wolf of
hond].
To hunt out, opsporen, ontdekken.
To hunt up and down, van alle kant
zoeken.
To hurl at, slingeren naar.
To hurry away, schaken, wegvoeren.
To hurry on, snel afdoen, afmaken.
To impart to, mededeelen aan.
To impose on, upon, bedriegen, op-
leggen, geven, voorschrijven.
To impress with, invloed maken op,
inboezemen.
To improve in, vorderingen maken in.
To impute tö, iemand toeschrijven.
To inch öut, karig toemeten,
To incite to, aandrijven tot.
To incline to, zich neigen tot.
To incorporate with, inlijven in.
To increase to, vermeerderen tot.
To inculcate in, indrukken, inscher-
pen [aan iemand].
To induce to, aanleiding geven tot.
To infer from, gevolgtrekken uit.
To inflict on, upon, opleggen aan.
T'o inform of, berigt geven van.
To infuse into, instorten [in het ver-
stand].
To ingraft in, inplanten, inprenten,
inscherpen.
To ingratiate one^s self into, with, zich
bemind maken bij.
To inquire after, for, vragen naar.
To inquire of any one, iemand naar
iets vragen, onderzoeken.
To insinuate one's self into any one's
favour, zich indringen bij.
To insist upon, volharden bij.
To instigate to, aansporen tot.
2o instil into, inboezemen, storten,
doen invloeijen.
To intrude on, upon, zich opdringen,
iemand storen.
To invest with, bekleeden met.
To involve into, zich wikkelen in.
To inure to, gehard maken tot.
To itch after, for, lust hebben tot.
To jeer at, bespotten.
To jest at, voor den gek houden.
To jog on, voortstuwen, voortdraven ,
voortsukkelen.
To join with, verbinden met.
To judge by,from, oordeelen naar.
To jud^e of, oordeelen over.
To jump with, overeenkomen met,
passen voor.
To jump over, overspringen.
To jut out, vooruitspringen, voornit-
steken.