Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
204
GRONDEN DER
To get through, doorbrengen, door-
komen.
To get up, opstijgen, in de hoogte
gaan, opstaan.
To gioe away, weggeven.
To give back, teruggeven, zich terug-
trekken, wijken.
To give Jorih , uitgeven, bekend ma-
ken.
To give m, ingeven, zijne stem ge-
ven, wijken.
To give into, in iemands smaak of
gevoelen vallen.
To give off, ophouden, nalaten.
To give out, uitgeven, voorgeven.
To give over, overgeven, overlaten,
aflaten.
To glance at, eenen vlugtigen blik
werpen op.
To glare at, sterk aankijken.
To glow ivith, gloeijen van.
To göut about, aan iets gaan, iets on-
dernemen.
To go away, heengaan, afreizen, ver-
trekken.
To go by, voorbijgaan, geduldig dra-'
gen.
To go down, naar beneden gaan.
To go for, iets doen of gaan ha-
len.
To go forth, voorvallen, zich ver-
spreiden.
To go in, ingaan, binnengaan.
To go off, weggaan, sterven.
To go on, voortgaan, voortvaren.
To go out, uitgaan.
To go over, overgaan.
To go through, doorgaan , doorstaan, ,
tot stand komen, uithouden.
To go up, opgaan, opstijgen.
To go upon, op iets gaan.
To grasp at, grijpen naar.
To grieve at, for, zich bedroeven'i
over.
To grow into, worden.
To grow into of out of fashion, in of
uit de mode komen.
To grow out of favour with one, bij
iemand in ongenade vervallen.
To grow up, opgroeijen.
To grow up into on^s esteem, iemands
achting winnen.
To grumble at, morren over.
To guard against, zich hoeden voor.
II
To habituate to, zich aan iets gewen-
nen.
To hang on, to, from , over, aan, on-
der hangen.
To hanker afler, hunkeren, haken,
verlangen naar.
To have at, opnemen met, aangrij-
pen, zich voorzien.
To have pity on, medelijden hebben
met.
To have occasion for, noodig hebben,
To have an opporiunity to, gelegen-
heid hebben voor.
To have a mind to, lust hebben tot
To heal up, heelen, genezen.
To hear of, hooren spreken van.
To hear from, tijding krijgen van.
To hearken to, luisteren naar.
To hefp to, bijdragen.
7O help any one up, iemand ophel-
pen.
To hem in, insluiten.
To hesitate at, aarzelen over.
To higgle for, about, knibbelen, din-
gen op.
To hinder from, beletten, hinderen
in.
To hint at, eene zaak even aanroe-
ren, er eenen wenk van geven.
To hit off, gevonden hebben, treffen.