Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGPLLSCHE SriiAAKKUNST.
185
To fall aivay, afvallen.
To ftillfrom, vallen van.
To falL in with , iemand ontmoeten.
T'o fait into, van het zelfde gevoelen
zijn.
To fall off, afvallen van.
To fall on, aanvallen.
To fall out, uitvallen, ontstaan, twist
maken.
To fall over, overgaan, overloopen [tot
den vijand].
To fall to, beginnen, zich bevlijtigen.
To fall under, hQÏiooxQJi tot, onder-
liggen.
To fall upon, op iemand of iets aan-
vallen.
To familiarize with , gemeenzaam ma-
ken met.
To fasten on, upon, beschuldigen van,
zich hechten, verbinden aan.
To fawn fiikflooijen, vleijen,
kwispelstaarten.
To feast upon, zich te goed doen met.
To feed on, upon, zich voeden met.
To fetch off, afhalen, aftrekken.
To Jight out, door vechten beslissen,
bevechten.
To file off, voorbijtrekken.
To fill out, vol maken, uitgieten,
inschenken.
To fill up, opvullen, vervullen.
To find out, uitvinden.
To fire at, upon, schieten naar, op.
To fit out, uitrusten.
To fü vp, inrigten.
To flaunt ahout, zwieren, pronken
door.
To flinch from , wijken voor, verzui-
men.
To flinch at, out, off, werpen naar,
uit, af.
To fling away, wegwerpen.
To fling down, neerwerpen.
To fling vp, laten varen, opgeven.
To flock to, toestroomen.
To flout at, spotten met.
To fly at, toeschieten, aanvliegen.
To fly into a passion, eensklaps toor-
nig worden, opvliegen, uitvaren.
Tojly off, wegvliegen, afvallig wor-
den.
To fly out, uitbreken, uitspatten.
To fob off, afschepen.
To fold of to fold up, opvouwen,
opsluiten.
To force from, [met geweld] verdrij-
ven.
To force in, [met geweld] indrijven.
To fret at, against, toornig worden
op, razen tegen.
To frown at, on, met een norschen
blik aanzien.
Tofurl, to furlup, oprollen.
To furnish with, voorzien met.
O
To gain over, winnen, overhalen,
aankoopen.
To gape at, aangapen.
To gape after,for, at, naar iets trach-
ten.
To gaze at, on, upon, aanstaren, met
verbaasdheid aanzien.
To get above, overtreffen.
To wegbrengen, verwijderen.
T'o get from, met moeite krijgen, los-
komen.
To get in, into, inbrengen.
To get off, afschaffen, losmaken.
Toget on, aanleggen, aantrekken,
vordering maken.
To get out, uitkrijgen, uithalen.
Toget over, overgaan, overwinnen,
over het hoofd zien.