Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
184
GRONDEN DER
To drmo in, intrekken, inlokken,
naar binnen lokken.
To drmo off, aftrekken.
To draw on, aankomen, naderen,
veroorzaken, verwekken.
To draiü o«^, uittrekken, verordenen.
To draw up, optrekken, zich in slag-
orde stellen.
To dream of, droomen van.
To drink in, inzuigen,
To drink off, opdrinken, uitdrinken.
To drive at, doekn, uitgaan op.
To drive away, verdrijven.
To drive in\, inio, inslaan.
To drive off, voortdrijven, wegdry-
ven.
To drive on, voomitdrijven, voort-
rijden.
To drive out, uitdrijven, verdrijven.
To drop from, vallen van.
To drop in, onverwacht inkomen.
To dry vp, opdroogen, opmaken.
'To dwindle io, afnemen tot, vermin-
deren, vervallen.

To ease of, bevrijden van.
To eat in, into, through, invreten,
. doorvreten.
To eat off, wegbijten, uitbijten.
To encroach upon, inbreken, naar zich
halen.
To end in, with, eindigen in, met.
To endow with, voorzien, begaven met.
To endue with, uitrusten, begiftigen
met.
To engage in, zich inlaten met, zich
wikkelen in.
To engage one's self to, zich verplig-
ten tot.
To engage with, slaags raken [met
den vijand, in een gevecht].
To enquire about, berigt inwinnen
over.
To enquire after, inio, onderzoek doen
naar.
To enquire for, vragen naar.
To enquire of, onderrigt verlangen
van.
To estimate at, schatten op.
To estrange from, ontvreemden van.
To exact from, vorderen van.
To examine into, onderzoeken.
To excel in, uitmunten in.
To exchange for, verruilen voor.
To excuse from, to exempt from, ver-
schoonenvan, bevrijden, vrijstel-
len van.
To exhort to, vermanen tot.
To exile from, verbannen uit.
To expatiate on, upon, uitweiden over.
To expect from, verwachten van.
To expel from, verdrijven uit.
To expose to, vertoonen, blootstellen
ter.
To expostulate ernstig onderhou-
den over.
To expostulate upon, tot rede brengen
over.
To extort from, afpersen van.
To extract from, uittrekken.
To extricate from, ontwikkelen, ont-
rukken, redden uit.
To exult at, zich verblijden over.
To face down, out, trotseren, iemand To fail in, mislukken, niet bereiken.
of iets onbeschaamd bestrijden. To fail of one's 7V07^, zijn woord bre-
To Jace about, zich omkeeren, om- ken. ^
wenden. To faint away, van zichzelven vallen.