Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
engp:lsche spraakkunst.
183
t9
To dally with, gekscheren, beuzelen
met.
To dam up, afdammen.
To dangle about, aan iets hangen,
niet van afhouden.
To dart at, on, zich werpen op.
To deal by^ handelen, omgaan,
To deal with, zich gedragen jegens,
strijden met.
To debate on, upon, beraadslagen over.
To decide upon, beslissen over.
To dedicate to, opdragen aan.
To deduct from, aftrekken van.
To defend from, bewaren voor, be-
hoeden tegen.
To defend against, verdedigen, be-
schutten tegen.
To deliberate on, upon, beraadslagen
over.
To delight in, genoegen nemen in.
To deliver from, bevrijden van.
To, deliver out, of, bevrijden uit.
I To deliver over, up, overgeven, over-
laten.
To demand of, vorderen van.
To depend on, upon, zich verlaten op.
To deprive of, berooven van.
To derive from, herleiden van.
To descant on, upon, uitweiden over.
To design to, for, bestemmen voor.
To desist from, afstaan van.
To despair of, wanhopen aan.
To deter from, afschrikken van.
To determine upon, besluiten tot.
To deviate from, afwijken van.
To devolve to, upon, vallen op, ten
deel worden.
To devote to, toewijden, zich overge-
ven aan.
T'o dictate io, opgeven aan.
To die of, sterven voor, aan.
To differ from, verschillen van.
To disappoint of, teleurstellen met.
To disapprove of, afkeuren, verwer-
pen.
To discharge from, bevrijden van.
To discourse on, about, spreken van.
To discourse upon, spreken over.
T'o disengage from, losmaken van.
To disgust at, walg hebben aan.
To dish up, opdisschen.
To dispence with, ontslaan, vrijspre-
ken van.
To dispose for, voorbereiden tot.
To dispose of, beschikken over.
To dispose to, genegen, geschikt ma-
ken lot.
ï'o dispossess of, berooven van.
To disseize of, verdrijven uit, beroo-
ven van [bet bezit].
To dissent from, afwijken van, in
meening enz. verschillen van.
To distinguish from, onderscheiden van.
To dive into, indringen in.
To divest of, ontbloot zijn, berooven
van.
To divide into, from, verdeelen in ,
afzonderen van.
To divorce Jrom, scheiden van.
To divulge to, bekend maken aan.
To do away, wegdoen.
To do into, indoen.
To do off, afnemen, aftrekken.
To do on, aandoen, aantrekken.
To do out, uitdoen.
To do over, overdoen, overtrekken,
beleggen.
To do up, opdoen, bijeen leggen,
inpakken.
To do with, te doen hebben met.
To domineer over, heerschen over.
To dote on, upon, verzot zijn op.
To doom to, veroordeelen tot.
To drain off, afleiden van.