Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
182
GllOXDEN DER
To cowe in to, tusschen komen, te
hulp komen.
To covie of, afstammen van.
7o come off, zich verwijderen, uit-
komen, afkomen.
To come off from, afkomen, aflaten,
laten varen.
To come on, aankomen, aanrukken,
aanbreken.
To come out, mede toekomen, bekend
worden, uitkomen.
To come over, overgaan.
To come to, 'kosten, te staan komen,
uitloopen.
To come up, opkomen.
To come up to, naderen.
To come up with, bereiken, inhalen.
To come upon, overvallen.
To combine with, verbinden met.
To comment upon^ aanmerkingen ma-
ken over.
To commune with, zich beraden met,
spreken met.
To communicate to, mededeelen aan.
To compare io, gelijk schatten of
houden met.
To compare with, vergelijken met.
To complain of, to, beklagen over, bij.
To comply with, zich schikken naar,
genoegen nemen met.
To compuie at, schatten op.
To conceal from, verbergen voor.
To concur with, ifi, overeenstemmen
met, in.
To condole with , zich bedroeven met,
deelnemen in.
To conduce to, bijdragen tot, bevor-
derlijk zijn voor.
To confer on, upon, iemand mede-
deelen.
To confer with, zich onderhouden met.
To confide in, vertrouwen op.
To confide to, vertrouwen aan.
To conform to, zich rigten naar.
Tó confroni with, vergelijken met.
To congratulate upon, gelukwenschen
met.
To connive af, niet bemerken willen,
de oogen sluiten voor, door de
vingers zien.
To consecrate to, wijden aan.
To consent to, toestaan, bewilligen
in.
To consider of, overwegen, nadenken
over.
To consign to, overdragen, verzenden
aan.
To consist of, bestaan uit.
To console for, troosten.
To conspire against, zamenzweren te-
gen.
To consult with, raadplegen met.
To contend with, strijden met.
To contend for, strijden om.
To contrast with, afsteken tegen.
To contribute to , towards, bijdragen tot.
To converse about , spreken van.
To converse on, spreken over.
To co-operate with, medewerken aan.
To co-operate to, medewerken tot.
To cape with, kampen met, het op-
nemen met.
To correspond to, with, overeenko-
men met.
To count upon, rekenen op.
To cringe of to crouch io, kruipen,
zich vernederen voor.
To cry ai, for, weenen over, om.
To cry down, in waarde verminderen,
ten toon stellen.
To cry out for, schreeuwen om.
To cry out against, zich luid bekla-
gen over.
To cry unto, aanroepen.
To cry up, luid roemen.
To cull out, uitkippen, uitlezen.
To cut away, wegsnijden.
To cut off, afsnijden.
To cut out, uitsnijden.
To cut up, opensnijden, ontleden.