Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
IP
ENGP:LSCliE SPRAAKKUNST.
181
To buit at, stooten met het hoofd of
de horens tegen, naar.
To button, to button up, toeknoopen.
To buy of, koopen van.
To buy one off, iemand omkoopen.
To buy off, af koopen, vrijkoopen.
To call after, naschreeuwen.
To call aside, ter zijde nemen.
To call at, aankomen, bezoeken.
To call for, eischen, vragen, begeeren.
To call forth, te voorschijn roepen,
ontbieden.
To call in , binnenroepen, invorderen ,
intrekken, herroepen, terugeischen.
To call o^ , afroepen.
To call on, oproepen, bezoeken.
To call over, oplezen, aflezen.
To call together, bijeenroepen.
To call up, oproepen, te voorschijn
roepen.
To call upon, aanroepen, smeeken.
To care for, zich bekommeren om.
To carp at, kibbelen, haarkloven
over.
To carry about, bij zich dragen.
To carry away, wegvoeren, mede-
nemen.
To carry in, into, inbrengen, inlei-
den, indragen.
To carry off, wegvoeren, verdrijven,
wegslepen.
To carry on, voortzetten.
To carry out, wegvoeren , doorzetten,
in verwondering brengen.
To carry out one's side, zijne zaak
doorzetten.
To carry through, doorvoeren.
TosCast about, rondom werpen.
To cast away, wegwerpen.
To cast one's self away, zich in het
verderf storten.
The ship was cast away, het schip ver-
ging-
To cast down, nederwcrpen.
To cast forth, uitwei*pen.
To cast beams, stralen werpen.
To cast off, afwerpen, loslaten [van
honden].
To cast out, buiten werpen, uitstooten.
To cast up, opwerpen, optellen, op-
rekenen.
To coat one's self upon a Jriend, zich
op eenen vriend verlaten.
To catch at, naar iets vatten of grij-
pen.
To cavil at, kibbelen over.
To chance upon, op iets geraken,
toevallig ontmoeten.
To chance from, to, veranderen van ,
in.
To change for, verruilen tegen, voor.
To change in, into, veranderen in.
To charge with, beschuldigen van,
belasten met, toevertrouwen.
To cheat of, bedriegen om.
To cheer vp , troosten , opbeuren ,
vervrolijken.
To clasp to, in, drukken tegen, in.
To clear of, from, zich zuiveren van.
To clear up, opklaren.
To clear away, wegruimen.
To cleave io, [iemand] aanhangen.
To cleave asunder, verscheuren.
To cleave off, afscheuren, spijten.
To climb up, opklauteren.
To ding to, zich vasthechten aan.
To close up, sluiten.
To close upon, eenig, eens worden,
overeenkomen.
To close with, zich vereenigen met,
handgemeen worden.
To come at, by, verkrijgen, bereiken.
To come in, binnenkomen.
To come in for, binnenkomen om.