Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
180
GRONDEN DER
To blunder out, onbedacht iets zeg-
gen, zoo maar uitflappen.
To blush at, blozen over.
To blush for, blozen om.
To bluster at, razen, tieren over.
To board with, in den kost zijn.
To board through, enteren, aan boord
klampen door.
To boast of, pogchen op.
To boggle at, aarzelen, besluiteloos
zijn over.
To book down, te boek stellen.
To border on, upon, grenzen aan.
To borrow of, from, ontleenen van,
uit.
To borrow on, leenen, te borg ne-
men op.
To bottle up, op flesschen doen.
To branch out, in takken uitbreiden.
To brazen out, onbeschaamd volhou-
den.
To break asunder, in tweeën breken.
To break down, afbreken, omver-
halen.
To break forth, uitbarsten.
To break from, zich losscheuren van.
To break in, inbreken, storen.
To break in upon a conversation, in
de rede vallen.
T'o break into, inbreken.
To break off, afbreken.
To break out, uitbreken.
To break through, doorbreken, over-
treden.
To break up, opbreken, plotseling
ophouden, uiteen gaan.
To break up a meeting, eene verga-
dering sluiten, uit elkander laten
gaan,
To break up an army, een leger op-
breken.
To breakfast upon, ontbijten met.
To breathe after, haken naar.
To breathe on, upon, bewasemen, aan-
blazen.
To breathe out, uitblazen, sterven,
To bring about, uitvoeren, bewerk-,
stelligen.
To bring away, wegbrengen.
To bring before, brengen voor,
To bring down, naar beneden bren-i
gen, neerschieten.
To bring forth, voortbrengen, baren. .
To bring in, inbrengen, gewennen.
To bring off, heenzenden, losmaken.
To bring on, aanvoeren.
To bring out, uitbrengen, bekend i
maken.
To bring over, overbrengen.
To bring under, onderwerpen.
To bring up, optrekken, opvoeden ,,
invoeren, opbrengen.
To bring 'up the rear, de achterhoede 3
laten voortrukken.
T'o bring upon, brengen op,
To brisk up, vervrolijken.
To brush away, ontvlieden.
To brush by one, iemand voorbijsnel- •
len.
To brush off, wegvegen, uitmaken.
To bubble up, opborrelen, opwellen.
To bubble out of, bedriegen om.
To bud out, uitbotten, knoppen krij-
gen, uitslaan,
To build upon, bouwen op.
To bunch out, uitsteken, in bulten
opgroeijen.
Td bundie up , in bundels maken , za-
menbinden.
To buoy vp, drijvend of vlot houden,
staande houden, opheffen.
To burn away, wegbranden.
To burn to, verbranden.
To burn vp, opbranden.
To bursi out, plotseling te voorschijn
komen.
To burst into, uitbarsten in.
To burst with, barsten van.
To busy one's self with, by, zich be-
zig houden met.