Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGELSCHE SPllAAKKUNST.
170
B
To bahble out, babbelen.
To bail out, iemands ontslag door
borgtogt bewerken.
To bate up, inpakken.
To bate out, uitpakken.
7 O bar of, to bar up, afsluiten, met
een boom sluiten.
To bargain for, koop sluiten, ban-
delen om.
To bargain wiih, handelen, koop
sluiten met.
To hark at, aanblaffen.
To barrel up, opvullen, inpakken
(in een vat).
To bask in, zich warmen in.
To bawl af ter, naschreeuwen.
To bawl to, toeroepen,
To bay at, aanblaffen.
To be at, over [iemand] heen zijn,
[hem] nazitten.
To be in, in eenen toestand zijn,
deel hebben aan.
To be out, uit zijn, niet te huis zijn,
gedaan zijn.
To be out with, zich niet kunnen ver-
dragen met.
To bear down, nederdrukken, over-
meesteren.
To bear hard upon, hard behandelen.
To bear in vjith, en to bear Into, regt
inloopen, inzeilen.
To bear of, wegvoeren [met geweld] ,
afkeeren , van land houden.
To bear out, verdedigen, vooruit-
springen (in de bouwkunde).
To bear towards, voortzeilen , voort-
• sturen, aanhouden op.
To bear through, doorheen brengen.
To bear up , volharden met, • stand
houden in.
To bear wiih, verdragen.
To beat about, zijn hoofd breken, uit-
vorschcn.
To beat against, verpletteren , aanloo-
pen tegen.
To beat back, terugslaan.
To beat down, neerslaan.
To beat off, verdrijven [met geweld].
To beat out, uitslaan.
To beat up, plotseling aanvallen [den
vijand].
To beat upon, met hevigheid werken
op.
To beckon to a pemon toilh, iemand
wenken met.
To beg for a thing, om iets verzoeken.
To beg a thing of a person, iemand
verzoeken iets te willen doen.
To believe in, gelooven aan.
To bellow out, uitbrullen.
To belong to, toebehooren aan.
To bereave of, berooven van.
To bespeak of, bestellen bij.
To bestoio upon, geven, verleenen aan.
To bethink one^s self of, zich bedea-
ken op, zich herinneren.
To beware of, zich hoeden voor.
To bind to, vastbinden aan.
To bind up, verbinden met, afhan-
gen van.
To blab out, babbelen.
To blab to, babbelen tegen.
To blame for, berispen, beschuldigen
wegens.
To blend with, mengen met.
To block up, insluiten, blokkeren
(ook zonder up],
To blot out, uitwisschen, doorhalen.
To blow down, omverwaaijen, neder-
slaan.
To blow off, wegwaaijen.
To blow out, uitblazen.
To blow over, overwaaijen.
To blow up, in de lucht springen.
To blow upon, blazen op,/f>. verte-
ren, gedaan hebben, opmaken.
12*