Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
178
GRONDEN DER
To acquiesce, in, zich laten welgeval-
len, bewilligen.
To acquit of, vrijspreken van.
To acquit one's self in, zich goed hou-
den in.
To acquit one^s selffrom, zich kwijten,
vrijwaren van, behoeden voor.
To act up to, handelen overeenkomstig.
To adapt to, geschikt zijn voor.
To add to, bijvoegen.
To addict one's self io, zich overgeven
aan.
To address one's self io, zich wenden
tot.
To adhere to , aanhangen.
To adjudge to, toewijzen aan.
To adjust to, in overeenstemming
brengen met.
To admit of, toelaten.
To admit to, toelaten in.
To administer to, toedienen aan.
To admonish of, waarschuwen voor,
onder het oog brengen.
To adorn with, versieren met.
To advert io, opmerkzaam zijn op.
To advise of, berigten, melden.
To advise to, aanraden tot.
To advise with, raadplegen met.
To affix.to, vastmaken aan.
To agree about, eens worden om.
To agree to, bewilligen in.
To agree with, overeenstemmen met.
To agree for, eens worden voor.
To aim at, op iets doelen, bedoelen.
To alienate from, ontvreemden van.
To alight from, afstijgen van.
To alight on, neêrkomen op.
To allow of, toestaan.
To ally with, verbinden met,
To amount to, beloopen op.
To amuse one's self m , «^jjVA, zich ver-
maken met.
To animadvert on, upon, een verwijt
geven over.
To annex to, voegen bij.
To answer to, antwoorden op.
To answer for, instaan voor.
To apologize to, verdedigen tegen.
To apologize for, zich verontschuldi-i
gen wegens.
To appeal from, to , appelleren van,
aan.
To appeal to, zich beroepen op.
To appear to, toeschijnen, verschij-
nen voor.
To appertain to, toebehooren aan.
To apply to, zich toeleggen op, zich!
wenden tot.
To apply a ihing to a use, zich van
iets bedienen tot.
To apprize of, kennis geven, onder-
rigt worden van.
To appropriaie to, geschikt maken
tot, toeëigenen.
To approveof, goedkeuren, billijken.
2O argue from, besluiten uit.
To arise from, ontstaan uit.
To arrivé at, geraken tot, aanko-
men te.
To arouse from, wekken uit, ontruk-
ken aan.
To ascribe to, toeschrijven aan.
To ask af ter, vragen naar.
To ask any thing of a pêrson, van
iemand iets vorderen, verlangen,
To ask for, iets vragen, eischen.
To aspire io, streven naar.
To assent io, bewilligen in.
To assimilate to, gelijk stellen, ver-
gelijken met.
To associate ivilh, vereenigen met.
To assure of, verzekeren van.
To atone for, boeten voor.
To attach to, zich hechten aan.
To attend to, letten op, waarnemen.
To atribute to, toeschrijven aan.
To awe into, ontzag, vrees inboeze-
men voor.