Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGELSCHE SPRAAKKUNST.
177
ken? Neen, ik versta hen niet. Gij moest dikwijls in de Engel-
sche kerk gaan. Ik ga er iederen zondag heen. Laast gij gisteren
den brief van mijnen vriend? Ja, ik las hem. Hij kwam even
zoo dikwijls als zij. Ik schrijf even zoo goed als hij. Hij heeft
mij nooit beleedigd; ook zal hij het nooit doen. Hoorden zg
de muziek? Ja, zij hoorden haar. Kom toch maar ' met mij
mede! Zij zien het niet. Ja, zij zien het. Zij beminden elk-
ander niet; ook zullen zij het nooit. Ga toch naar uwen
vriend. Ik ga alle dagen naar hem toe. Hebt gij pennen ge-
haald? Ja. Zijn zij goed? Neen. Zijt gij bij den schoenma-
ker geweest? Ja. Zijn de brieven al geschreven? Neen. Zult
gij dien brief naar de post brengen? Neen. Wilt gij eindi-
gen? Ja.
1 just come along.
ovell uk regering der werkwoorden.
Door regering of beheersching der werkwoorden heeft mcu
het oog op de voorzetsels, die op de werkwoorden volgen, en
door deze geregeerd worden. Daar intusschen die voorsetsels van
de Nederlandsche dikwijls verschillen, is de volgende opgave,
die echter alleen het voornaamste bevat, van te groot belang,
om niet naauwkeuri«: beoefend te worden.
To abandon to, overgeven aan.
To abate of, afkorten van.
To abide by, blijven, volharden bij
[iets].
To abide toith, blijven bij [iemand],
To abound with of in, overvloed heb-
ben aan.
To abscond from, zich verbergen voor.
To absolve from, vrijspreken van.
To abstain Jrom, zich onthouden van.
To abstract from, uittreksel maken
uit.
To accede to, toetreden in of tot.
To accept of, aannemen.
To accommodate one's self to, zich voe-
gen naar.
To accommodate with, verzorgen, hel-
pen met.
To account Jor, reden of rekening
geven van, of aangeven voor.
To account to, rekenschap geven aan.
To account with, berekenen met.
To accuse of, beschuldigen van, aan-
klagen wegens.
To accustom one's self to, zich gewen-
nen aan.
12