Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
176
gründen dek
mij gisteren twee tanden laten uittrekken Laat hen uitnoo--
digen K Laat uwen rok verbeteren s. Nadat ik het grafschrift
in het net had laten afsehrijven Ilij had den vloer ® laten i
verwen Hij liet mij hopen i" dat hij komen zoude. Ik liet t
hem hopen", dat hij het ontvangen zoude. Hij liet mij vree-
zen dat ik hem nooit zoude wederzien i». Hij liet het hem
tweemaal afschrijven. Hij liet ons onze toestemming geven.
Ik liet hen overeenkomen is om te zamen te gaan.
1 to bind. 2 to line. 3 to draw. 4 to invite. 5 to alter. 6 epitaph. 7 to
copy fair. 8 floor. 9 to paint. 10 to expect. 11 to hope. 12 to fear. 13 to
see again. 14 consent. 15 to agree.
TO DO.
Behalve bij vragende en ontkennende spreekwijzen, waar do
in den tegenwoordigen, en did in den onvolmaakt verleden tijd
gebruikt wordt, kan men dit werkwoord nog bezigen :
ïer beantwoording eener vraag, en over het algemeen om
de herhaling van een hoofdwerkwoord te vermijden; als: Hij
ziet haar dikwijls, maar ik niet. He often sees her, bul I do
not. Ziet gij haar dikwijls? ja, ik zie haar dikwijls. Do you,
often nee her? yes, I do.
Men maakt nog gebruik van do, om aan het volgende werk-
woord meer nadruk te geven; b.v. : Spreek toch Fransch, speah
French! Ik spreek immers Fransch, I do speah French.
De ïingelschen beantwoorden eene vraag gewoonlijk door
herhaling van het daarin voorkomende hulpwerkwoord; als:
Zult gij gaan? Ja. ShalL you go? Yes, IshalL Kan hij het doen?
Neen. Can he do it? No, he cannoi. Willen zij met u gaan?
Misschien. Wül they go along with you? Perhaps Ihey u-ill.
121ste Oefening.
Gaat gij dikwijls naar de komedie? Ja, ik ga er dikwijls
heen. Geef mij slechts ' uwe pen. Verstaat gij lingelsche boe-