Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
engPlLsche sriiaakkunst. 175
119<ie Oefening.
Laat hem niet altijd spelen. Laat hem daar zitten. Hij liet
zich geduldig slaan Laat haar spreken zooveel als zij Avil.
Zij wilde zirh niet laten bevelen \ Hij kan niet besluiten ^ haar
te laten vertrekken zonder haar vaarwel te zeggen 6. Hij
wilde zich niet laten overreden Liet hij haar alleen ^ gaan ?
De admiraal liet het anker ligten De generaal liet den vij-
and aanvallen Ik liet hem in hechtenis nemen'". Zij liet
haren knecht den brief naar de post brengen". De koning liet
den minister naar Delft gaan. De regter liet den misdadiger
ter dood brengen'®. Ik wil hem mijne rekeningen'» laten na-
zien Ik liet den waardwijn brengen. Laat haar een half
uur wachten'^. Ik liet den kok eene duif bradenLaat hem
stilzwijgen i®.
1 to be beaten. 2 to be commanded. 3 to determine. 4 to depart. 5 to
bid farewell. 6 to be persuaded. 7 by herself. 8 tlie anchor to be weighed.
9 to be attacked. 10 to be arrested. 11 to take. 12 criminal. 13 to be exe-
cuted. 14 to revise. 15 account. 16 landlord. 17 to wait. 18 to roast. 19 to
be silent.
Laten, als bestellen of belasten, wordt uitgedrukt door
to get, verkrijgen, of to have, hebben; als: Ik wil een nieuw
huis laten bouwen. I vnll have a neto house built (dat is: ik wil
bestellen, dat een huis gebouwd worde). Ik wil den brief van
mijnen vriend laten afschrijven. I vnll get my friend's letter co-
ined (ik wil den last gevon, hem af te schrijven).
Laten, door overreding of dwang, wordt uitgedrukt door to
make, maken; als: Hij liet mij zoo handelen. Jle made me act
■in this manner (hij overreedde of dwong mij, zoo te handelen).
120ste Oefening.
Ik heb mijne boeken laten binden '. Hij heeft zijnen rok met
zijde laten voeren Gij moet uw haar laten knippen. Ik heb