Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
171 " gronden der
had u moeten vergezellen Waarom had ik hem moeten tegen-
spreken ^F Wij hadden hem moeten -waarschuwen^. Gij hadt
haar niet moeten heleedigen Zij moest haar geld besparen
Gij moet het teruggeven Ik moet het zijnen ouders mededee-
len^o. Gij moest het zoeken''. AVij moesten de zaak onderzoe-
ken Ik zal hem moeten bestraffen. Zult gij hem moeten be-
schermen'3? j\Iijn advokaatzal mijne zaak'® moeten verdedi-
gen'5. Zal hij het moeten afschrijven? Hij moet hem verfoeijen^'.
Wij moeten hem daarvan onderrigtenIk moet eenen nieuwen
mantelhebben. Ik heb een paar schoenen noodig.
1 cautious. 2 to leave. 3 fate. 4 to accompany. 5 to contradict. 6 to cau-
tion. 7 to insult. 8 to save. 9 to return. 10 to communicate. 11 to look for.
12 to inquire into the matter. 13 to protect. 14 lawyer. 15 to defend. 16 cause.
17 to detest. 18 to inform. 19 cloak.
To let, to mahe, to cause, to suffer, to have, to permit, to gei,
to coinviand, to order, to bid.
Al deze werkwoorden kunnen door laten vertaald worden.
Het komt er slechts op aan, het juiste denkeeld te verstaan,
dat men door het woord laten wil uitdrukken.
Laten, als veroorloven, toegeven, toelaten, niet verhinderen,
wordt uitgedrukt door: to let, laten; alloiv, toelaten; to
permit, veroorloven; to suffer, dulden; b. v.:
/ let her enter,
Ialloio her to enter,
permit her la enter,
siffer her to enter.
Let meestal echter alleen in de gebiedende wijze.
Laten, als veroorzaken door order of bevel, wordt uitge-
drukt door to cause, veroorzaken; to command, to order, be-
velenj to bid, zonder to, gebieden; als:
1/ caused ihe coachman to put ihe horses to,
I commanded the coachman to put the horses to,
I ordered the coachman io put the horses to.
I büde the coachman pvt the horses to.