Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
engPlLsche sriiaakkunst. 173
ben? Ik wil een ander huis koopen. Ik wil dat gij het doet
Ik wil dat hij het schrijve Hij werd onzaggelijk ^ rijk. Het
zal koud worden. Het zal spoedig ligter worden. Wat is hij
groot ' geworden ! Zij wordt alle dagen jonger. Gij zult u spoe-
dig daaraan gewennen 6. Het wordt reeds laat. Laat hem niet
zoo stoutmoedig ' worden. Tracht ® beter te worden. Zijn groot-
vader werd kindsch 8. Het zal u gaauw vervelen. (Vertaal: Gij
z«lt het'i spoedig moede'® worden.) Zij werden vertrouwde'^
vrienden. Toen hij oud werd, werd hij doof®. Wat is er van
den Ier geworden ? Wat zal er van dat kind worden ? Wat is
er van uwen schimmel geworden ? Hij wordt zoo bléek'® als
de dood.
l to convince him. 2 you to do it. 3 him to write it. 4 immensely. 5 tall.
6 to get used to a thing. 7 bold. 8 endeavour. 9 childish. 10 tired. 11 of it.
12 intimate. 13 deaf. 14 gray horse. 15 to turn. 16 pale.
over OUGHT TL^ MUST; moeten.
Ought, moeten, bevat eene zachte aanwijzing op ceuen te
vervullen, of berisping wegens eenen onvervulden pligt, en neemt
altijd to na zich; b. v.: Gij moest den zieke beter verzorgen,
you ought to nurse the sick man letter; ik had u moeten aderla-
ten, I ought to have hied you.
Om eene onvermijdelijke noodzakelijkheid, eenen dwang uit te
drukken, gebruikt men must, doch alleen in den tegenwoordigen
tijd. In de andere tijden gebruikt men to he obliged to, to be for-
ced to, to be compelled to; b. v.: hij moet het betalen, he must
pay it; hij moest het betalen, he was obliged to pay it; hij zal
het moeten betalen, he will be obliged, compelled, forced to pay it.
Noodig hebben, moeten hebben, wordt ook vertaald
door to have occasion for; als: ik moet een nieuw pak hebben,
I have occasion for a new suit of clothes.
US'ie Oefening.
Hij had behoedzamer ' moeten zijn. Gij moest hem aan zijn
lot 3 niet hebben overgelaten 2, Hadt gij dat moeten doen ? Hij