Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
172
gronden der
moet er een deel ^ van hebben. Gij moest bem de gunst ® doen.
Kreeg ik bet te zien, dan zoude ik bet niet veroorloven Al '
ontving ik bet. Hij moest zicb schamen Dat kind bad niet
moeten weenen. Gij hadt niet zoo onbeschaamd » moeten zijn. Ik
had hem moeten bestraffen. Hij wilde zijnen pligt niet doen.
Hij had bet grooteri® moeten maken. Zij had zicb welvoegelij-
keri' moeten gedragen. Wie moet heden de pennen vermaken?
Ik moet uitgaan, gij nietHij moet bet naar Amsterdam bren-
gen ; de beurt is aan hem Wie moet lezen ? Moet gij lezen ?
Als bij dat doen moet, des te beter*®.
1 to assist. 2 oblige him to do so. 3 repent of it. 4 part. 5 to give the
favour. 6 to permit. 7 though. 8 to be ashamed. 9 impudent. 10 big. 11 de-
cently. 12 not you. 13 to take. 14 it is his turn. 15 so much the better.
Willen wordt ook vertaald door to intend (van voornemen
zijn); b. V.: Ik wil bet koopen, I intend to huy it. Ook kan
willen doer to. icant of to wish vertaald worden, als het in de
beteekenis van willen hebben of noodig hebben gebruikt
wordt; als: Wat wil hij? what does he want? hoeveel wilt gij
hebben ? hoic much do you want ? of ook door choose; b. v.: ik
wil daar niet zitten, I do not choose to sit there.
Worden, eene verandering der eigenschap te kennen ge-
vende, wordt door to become overgezet, als: Wat zal van bem
worden ? what ivill become of him ? Bevat w o.r d e n bet denkbeeld
van een langzaam toenemen, dan vertaalt men bet, vooral vóór
bijvoegelijke naamwoorden, door to groiv, groeijen, of door <o
get, verkrijgen; als: Hij wordt ongeduldig, Ae grroiys of
impatient. Grow schijnt bij een langzamer, en get bij een sneller
toenemen, de voorkeur te hebben.
117de Oefening.
Hij wilde uitgaan, maar het weder was te slecht. Ik wil
van avond nog twee Franscho brieven schrijven. Ik wilde bet
verkoopen. AVat wilde uw buurman? Hij wilde met mij spre-
ken. Zij wilden hem overtuigen Wil hij zoo veel geld heb-