Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
engPlLsche sriiaakkunst. 171
1 thither. 2 right. 3 to swim. 4 across the river. 5 contrary to my ex-
pectation. G floods. 7 with me. 8 to do. 9 about it. 10 bacli. 11 by. 12 to
carry.
over SHALL en WILL.
Hoe deze hulpwoorden als teekenen van den toekomenden on
voorwaardelijken tijd moeten gebezigd worden, is in de voor-
beelden der vervoeging aangetoond, waar in den eersten per-
soon der bevestigende en ontkennende wijze shall en should, in
den tweeden en derden persoon ivill en would, alsmede in de
vragende en ontkennend-vragende wijze, bij de twee eerste per-
sonen shall en should, bij don derden persoon echter ivill en
would gebruikt worden.
Bezigt men nu echter in den eersten persoon jnül en woidd,
dan geeft men daardoor eenen wil, een vast voornemen te
kennen. Shall in den tweeden en derden persoon (niet vragend
voorkomende) drukt een bevel, eene belofte of bedreiging uit;
b. V.: I will give it you, ik wil het u geven; we wül go thither; wij
willen daar heen gaan; he shall do it, hij moet het doen; you
shall be punished, zult gestraft worden.
Should in'den tweeden en derden persoon (niet vragend zijnde)
bevat eene herinnering, eenen pligt; als: he should mend his be-
haviour, hij moest zijn gedrag verbeteren; you should not speak
about it, gij moest daarover niet spreken.
Zoo ik hem vond, kreeg ik het te zien, al ontving ik het,
en soortgelijke voorwaardelijke uitdrukkingen, worden met
should vertaald, dus: if I should find him, enz.
Moeten wordt ook door to he vertaald; als: ik moet schrij-
ven; I am to write.
liede Oefening.
Wilt gij het doen? Hij moet u helpen Wij willen het u
geven. Ik wilde het hem niet zeggen. Hij moet het mij toonen.
AVil hij u bezoeken? Hij moet het betalen; ik zal er hem toe
dwingen Het zal u berouwen Ik wil het koopen, en hij