Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
170 gkonden der
melijk: to come, komen; to go, gaan; to become, worden; to
fall, vallen; to depart, vertrekken; to escape, ontvlugten;;
to return, terugkeeren; io arrive, aankomen, en eenige
andere.
Behalve de hierboven opgenoemde, worden de onzijdige werk-
woorden met to have vervoegd, al nemen zij ook in het Hollandseh
het hulpwoord zijn in de vervoeging aan, zoo als: to appear,
verschijnen; to succeed, slagen; to agree, overeenkomen,
to subside, zinken; to descend, naar beneden gaan; to die,
sterven; to remain, to stay, blijven; to rise, opstaan, enz.
over CAN en MAY; kunnen.
Can drukt een ligchamelijk of geestelijk vermogen uit; may
beduidt daarentegen een verlof, eene mogelijkheid of waarschijn-
lijkheid; b.v.: he can do it, hij kan het doen (hij is daartoe
bekwaam, in staat, bij heeft het ligchamelijk of geestelijk ver-
mogen daartoe); he may do it, hij kan het doen (er is mogelijk-
heid toe), liet kan ook beduiden: hij mag het doen, het is
hem veroorloofd. Kunnen (bekwaam zijn) Avordt ook vertaald
door to he ahle.
UB^ie Oefening.
Hij moest daar ' vroeger naar toe zijn gegaan. Hij is ge-
vallen en heeft zijn regter - been gebroken. Hij heeft tweemaal
over de rivier ^ gezwommen Het boek is nog niet verschenen.
Het is hem tegen mijne verwachting 5 gelukt. Het hooge wa-
ter 6 is reeds gevallen. Hij is heden gestorven. Zij is bij mij ^
gebleven. Zij kan haar werk niet doen ®; zij is zeer ziek. Gij
kunt het doen, als gij wilt. Hij kan daarover ^ niet meer zeg-
gen dan ik. Hij kan ten" vijf ure terug »o zijn; de weg is
goed. Mag ik het haar zeggen, als zij het vraagt? Mag hij
met ons gaan ? Hij kan dat niet dragen ^^ j hij is te zwak.
Gij kunt het van den toren zien. Dat kan mogelijk zijn. Gij
kuat het krijgen, als gij er voor betalen wilt. Gij hadt het
kunnen dragen; gij zijt sterk genoeg.