Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
/
engelsch e s pr aakkunst. 169
114de Oefening.
Hij stal ' mijn horlogie en zou mijn geld gestolen hebben.
Wij sloegen ^ hem op zijn hoofd. Gij worsteldet ^ tegen den
stroom. Zij zwoeren ^ mijnen ondergang en ik heb gezworen
hun te vergeven. Ik volgde ^ zijnen raad en ik wensehte dat
hij den mijnen gevolgd hadde. Hij onderwees ® u de PZngelsche
taal. Wij scheurden'® vele boeken; maar wij hebben de uwe
niet gescheurd. Gij verhaaldef' mij eene zeer onderhoudende
geschiedenis Het is wel gedacht Zij wierpen mij met
eenen steen, en zouden mij hebben kunnen neder werpen
Ik droeg eenen groenen rok, die nu geheel versleten is.
Hij weende-® bitter 21. Gij wont zijn geld. Terwijl zij twee
bladzijden 25 schreven zoude ik er twintig hebben kunnen
schrijven.
1 to steal. 2 watch. 3 to strike. 4 to strive. 5 to swear. 6 ruin. 7 to take.
8 advicc. 9 to teach. 10 to tear. 11 to tell. 12 entertaining. 13 story. 14 to
think. 15 to throw. 16 might have. 17 knock down. 18 to wear. 19 attrite.
20 to weep. 21 bitterly. 22 to win. 23 whilst. 24 to write. 25 page.
0F NEÜTER VEUBS. oveu de onzijdige werkwoorden.
Bij de bedrijvende werkwoorden is het niet moeijelijk te we-
ten, of zij in de zamengestelde tijden met to have of to he moe-
ten vervoegd worden; want de bedrijvende vorm vereischt to
have, de lijdende vorm io he. Bij de onzijdige werkwoorden is
het niet mogelijk daarvoor vaste regels op te geven; door oefe-
ning moet men het juiste gebruik dier hulpwoorden trachten te
verkrijgen, waartoe het volgende bebulpzaam kan zijn.
Men gebruikt to he bij eene reeds volbragte, to have bij eene
nog voortdurende handeling; zoo zegt men b.v.: he is come, hij
is gekomen (hij is reeds hier); en: he has come twice, hij is
tweemaal gekomen (hij is echter weder weg, en kan weerom
komen). Do werkwoorden, die, bij zulke verschillende beteeke-
nis, nu eens to he, dan weder io have vereischen, zijn voorna-