Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
gronden der
doen»'. Ik ontmoettehem bij gevalHij betaalde'^ mij
met ondankbaarheid. Wij hebben ieder ding op'6 zijne plaats;
gelegd^s. Gij hebt veel Engelsche boeken gelezen'^. Zij reden i®
met hem uit in zijne koets i®. De klokken20 luidden21 des mor-
gens 22, en hebben des namiddags 23 -weder geluid. Tk stond
op eer gij waart opgestaan. Hij liep 25 zeer spoedig 26^ maar
gij hebt spoediger geloopen dan hij. Wij zeiden 27 veel dwaze
dingen. Gij zaagt^^ uwen vriend gisteren avond en ik heb
hem niet gezien. Zij hebben altijd naar de waarheid 32 ge-
zocht 3'.
1 to leave. 2 choice. 3 to lend. 4 a great deal of. 5 to let. 6 to go out.
7 to lie. 8 to lose. 9 property. 10 to make. 11 to mean. 12 to meet. 13 by
chance. 14 to pay. 15 to put. 16 in. 17 to read. 18 to ride. 19 coach. 20 bell.
21 to ring. 22 in the morning. 23 in the afternoon. 24 to rise. 25 to run.
26 fast, 27 to say. 28 silly. 29 to see. 30 last night. 31 to seek. 32 truth.
113^6 Oefening.
Ik verkocht' al mijne boeken. Hij zond 2 mij eenen brief met
de post Wij zetteden ^ den inktkoker ^ op de tafel. Gij
schuddet ® mijne hand 7. Zij hebben tranen gestort Ik heb
hem veel vriendschapbetoond®. Zijne wapenen'' glinster-
den'2, Die boom heeft groote takken voortgebragt'3. Wij slo-
ten de deur achterhem toeGij hebt een heel mooiliedje
gezongenZij gingen te vijf ure aan tafel zitten'®. Ik sliep20
zeer vast2'. Hij rook22 het op eenen afstand 2?. AYij spraken24
Engelsch; deze taal wordt25 nu door geheel 26 Europa gesproken.
Gij hebt al uw geld verkwist 27. Zij spuwde 2« veel bloed. Er
is een gerucht 29 in de stad3i verspreid ik bleef32 hij mijn
gevoelen
1 to sell. 2 to send. 3 by the post. 4 to place. 5 ink-stand. 6 to shake.
7 by the hand. 8 to shed. 9 to show. 10 kindness. 11 arms. 12 to shine.
13 to shoot. 14 to shut. 15 upon. 16 to sing. 17 pretty. 18 song. 19 to sit
down. SO to sleep. 21 soundly. 22 to smell. 23 distance. 24 to speak, 25 is.
26 all over. 27 to spend. 28 to spit. 29 report. 30 to spread. 31 about the
town. 32 to stand. 33 opinion.