Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
im
I
KiG GKONDEN DER
scheurde het aan stukkenHebt gij mijn schrift gescheurd?'
Zeg'^ mij uw geheimHij zou het mij gezegd hebben, als s
hij mij gekend had. Hij zeide mij de waarheid van de zaak'®. .
Wat denktgij van mij? Ik dacht dat gij een gek waart. Ik .
denk even zoo goed als andere lieden. Werp'» uwen penneko- ■
ker'^ weg! Hij wierp het uit het raam^o. Zult gij het weg- ■
werpen? Ik steek mijnen duim22 in drie en dertig duizend
drie honderd drie en dertig distelen^a en doornen®^, en dat is
de regte zaak25. Ik kan dat niet uitsprekende. Hij trapte^^
mij op mijnen voet. De nachtwacht^^ wekt 29 mij iederen mor-
gen. Welke ouderwetsche^o kleederen draagt^' gij! Ik droeg
nooit andere kleederen.
I to swim. 2 across. 3 rescue. 4 swimming. 5 to swing. 6 to take away.
7 elbow. 8 choicest. 9 to teach. 10 to play at billiards. 11 my letters. 12 to
tear. 13 to pieces. 14 to tell. 15 secret. 16 matter. 17 to think, 18 to throw.
19 pen-case. 20 out of the window. 21 to thrust. 22 thumb. 23 thistle.
24 thorn 25 thing. 26 to pronounce. 27 to tread. 28 watchman. 29 to wake.
30 oldfashioned. 31 to wear.
llO^e Oefening.
Hij heeft zijn nieuw pak ' al gedragen. In Silezië 2 weeft ^
men zeer goed linnen Dit werd in Breslau ^ geweven, Hij
i ' weefde het linnen voor zijne eigene hemden. Zij beweent ^ den
± ; dood van haar kind. Toen ik haar ontmoette^, weende zij
i ^^ bitter Het weenen is verwijfd Zult gij de stad vóór den
I nacht bereiken'®? Wilde hij het u geven? Eer hij getrouwd
was, plagt hij iederen avond kaart te spelen'2, Hij plagt te
zeggen'3, dat hij nooit verloor. Kunt gij het met het katrol
niet ophijschen'^ ? Niet als de wind noordoost is. Zij won'®
y het hart harer tante door haar gedrag'^. Ik dacht nooit, dat
j zij zijne genegenheid'® winnen zoude. Zij wronghare handen
in wanhoop 20. Zie eens 21, op welk eene verachtelijke wijze
hij zijne handen wringt! Schrijf^^ mij iedere maand eenen lan-
gen brief! Ik schrijf liever korte dan lange brieven. Hij schreef