Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
engelsch e s pr aakkunst. 165
44 to have. 45 log of wood. 46 to lay the cloth. 47 disease. 48 to spread.
49 stand out of my way.
108ste Oefening,
Hij kan de hitte ^ niet verdragen ^ Hij stond ' boven aan
den trap Hij steelt mijne beurs. Zij stalen alles wat ® zij
krijgen konden. Het kleeft ^ aan ^ mijne vingers. Hij stak ^
het in den grond De bij ^ steektals zij geplaagd" wordt.
De mugstak mij in mijnen vinger. Hij staptdoor de
kamer alseen Lord. Sla'® den kerel! Sloeg hij hem op zijn
hoofd? Tk smeet'® hem op den grond. Is uwe guitar nog niet
besnaard ? Ik zal haar van avond besnaren. Hij besnaarde
zijne viool met de beste snaren'®, die hij krijgen kon. Een wel
opgevoed man moet nooit vloeken ^o. Hij vloekte als een
Engelsche -' matroos Ik wil een eed daarop doen®^ Die aan-
zienlijke dames ^^ lieten zich een paar maal eenen vloek ontval-
len 25. Het is nu te laat, om de kamer te vegenToen ik
kwam, was de slaapkamer-^ al geveegd. De blaas zwol op
totdat zij berstte
1 to stand. 2 heat. 3 on the landing-place of the stairs. 4 to steal. 5 what-
ever. 6 to stick. 7 to. 8 ground. 9 bee. 10 to sting. 11 to teaze. 12 gnat.
13 to stride. 14 about. 16 like. 16 to strike. 17 to string. 18 string. 19 well-
bred. 20 to swear. 21 English. 22 sailor. 23 take an oath upon it. 24 lady
of quality. 25 once or twice slipped an oath. 26 to sweep. 27 bed-room.
28 bladder. 29 to swell. 30 to burst.
109de Oefening.
Kunt gij over de rivier 2 zwemmen ' ? Hij zwemt als een visch.
Hij zwom ter redding 3 van zijnen broeder. Het zwemmen ^ is
nuttig, maar ook gevaarlijk. Schommelt ^ gij gaarne? Neem
uwen elleboog^ weg®! Hij neemt zeker altijd het beste. Hij
nam de uitgezochtste ^ appelen. Ik kan u heden niet veel lee-
ren ^ Dezen avond heeft hij mij het biljartspelen'o geleerd.
Zij leerde mij het alphabet". Scheurhet hemd niet! Hij