Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
engelsch e s pr aakkunst. 163
verloren Ik zoek'-' mijne brieventascli'^ Hij zocht u, waar
gij niet waart. Zoek'® mijnen hoed! Heeft hij er naar gezocht?
Wat verkoopt" die man? Hij verkoopt zeekreeftenkrab-
ben'9 en spiering 20. Hij verkocht zijne geheele bezitting Hoe
kan ik dat huis zonder zijne toestemmingverkoopen ? Zult
gij het boek verkoopen ? Zal hij deze velden verkoopen ?
1 to say. 2 this way. 3 I say. 4 wig. 5 reluctautly. 6 there is no saying
it. 7 to see. 8 comet. 9 was dying. 10 beast. 11 distress. 12 to lose. 13 sight.
14 to search. 15 pocket-lioolc. 16 to look for. 17 to sell. 18 lobster. 19 crab.
20 smelts. 21 proiJCrty. 22 consent.
106'ie Oefening.
Zend ' mij uwe brouwkuip Uwe zuster zond alles wat ik
noodig had 3. Het is mijn broeder, die het u zendt. Wildet
gij het mij morgen zenden ? Wie gaf'' u zulk een slecht voor-
beeld ? Dat is het voorbeeld, dat zij haar gaf. Dat is een
schoon porselein servies Koop een stel ® doozen voor mij !
Kom, mijn jongen, geef mij de hand '! Hij schudde ® den boom,
totdat de appelen er afvielen 9. Hij vergiet i® het bloed zijner
vijanden. Heeft hij u getoond", wat hij gemaakt'- heeft? Hij
toonde mij zijne nieuwe landkaartToon mij uwe mooije tee-
kening! Hij toont alles aan iedereen. Hoe schoon schijnt'^ de
zon dezen morgen! Gisteren scheen zij helderder i®. Laat ons
gaan schieten"»! AVat denkt'' gij, dat wij schieten'® zullen?
Verleden donderdag'9 schoot ik een paar 20 snippen 21. Schoot
gij ooit leeuwerikken22? Doet uwe boeken toe^s, jongens! Zij
zijn reeds toe^^. Hebt gij zingen geleerd 25? Zij zong beter
dan een nachtegaal Hij zal tweemaal 's weeks zingen. Ik
zag het kind zinken 2». Wij zonken toen gij kwaamt. Wie zat-^
gewoonlijk^» bij u? De kinderen zaten op den stam van
den boom. En goed Christen^^ doodt®^ zijne gevangenennooit.
Kaïn®" versloeg®' zijnen broeder Abel. Sliept hij gisteravond,
toen gij bij hem aangingt^®? Het kind .sliep zeer vast^"; ik
stoordehet niet gaarne^'. Hebt gij in uw eigen bed geslapen ?
11*