Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
162
gronden> der
kuiper^ wat gij hem schuldig zijt 6! Hij betaalde al zijne schul-
den 7, eer hij stierf Zij hebben hem met zijne eigene munt ®
betaald. Betaalde hij zijnen bedienden hun loon^o? Zet" de
doozeni2 yoor^^ j^qj venster! Wanneer zette hij het daar? Hij
leide het pak^"^ in den kofferLees^® zoo hard'7 als gij kunt! !
Hij las het Evangelie Heeft zijne nicht den brief van haren
broeder gelezen? Het lezen ^^ van goede boeken vormt 20 den
geest^i. Het verheugt mij van hem bevrijd te worden23. Zij
konden van haar nooit bevrijd worden. Wilt gij met mij uit .
rijden gaan 24? Ik rijd liever in eene koets Het rijden in een
rijtuig26 is geen ligchaamsbeweging27. Hij reed 23 over de koren-
velden. Wie schelt29 daar? Het klonk30 iu mijn oor. Sta op3i,
als het u belieft32; ik moet daar zitten33. Hij staat te laat op;
dat verdikt34 het bloed, Is hij reeds opgestaan? Het vroeg
opstaan 35 is zeer gezond 36. Gij moet hard 37 loopen om hem
in te halen 39 De honden liepen harder dan de haasIk zag^'
hem loopen en springen. Jongens moeten nooit te hard loopen.
Waarom niet? Het te hard loopen^2 benadeelthunne ge-
zondheid H
1 to mistake. 2 to be mistaken, 3 meaning. 4 to pay. 5 cooper. 6 to owe,
7 debt. 8 to die. 9 coin. 10 wages. 11 to put. 12 box. 13 into. 14 parcel.
15 trunk. 16 to read. 17 loud. 18 gospel. 19 reading. 20 to form. 21 mind.
22 I am glad. 23 to get rid. 24 to take a ride on horseback. 25 I like bet-
ter to ride in a coach. 26 riding in a carriage. 27 exercise. 28 to ride. 29 to
ring the bell. 30 to ring. 31 to rise. 32 if you please. 33 sit. 34 to thick-
en. 35 rising early. 36 wholesome. 37 fast. 33 to run. 39 to overtake. 40 hare.
41 to see. 42 running too fast. 43 to impair. 44 health.
105de Oefening.
Hij zeide ^, dat hij voor de geheele wereld daar niet naar toe
wilde gaan. Kom hierheen 2! zeide hij. Zeg eens 3! geef mij
mijne pruik Wat zeide hij haar ? Hij zeide, dat hij on-
gaarne 5 zou sterven. Dat laat zich niet zoggen Hij ziet ^
de komeet s. Hij zag haar, toen zij stierf 9. AVat zag hij, toen
hij bij zijnen broeder was? Heeft hij de wilde dieren*" gezien?
Wilt gij hem in zijnen nood" niet zien? Zij heeft haar gezigt