Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
156
gronden> der
zocht u het te doen. Hij beval mjj naar huis te gaan. Wij
hielden twee bedienden vast'®. De hond, die mij beet^ ]^eeft u
niet gebeten. Zij hebben mij driemaal adergelaten De wind
woeizoo hevig dat verscheidene*® huizen omvergeworpen
werden. Ik brak^ö mijn been^t, en hij heeft zijnen arm gebro-
ken. Hij werd voor de wetenschappen opgevoed 22, "vyij brag-
ten^i hem tot rede. Gij bouwdet^^ een zeer schoon huis. Zij
brandden 26 hunne vingers. Ik borst uit in tranen 23. Hij
kocht 29 een mooi paard. Wij wierpen sö ons aan zijne voeten.
Gij koosteenigeEngelsche boeken; maar gij hebt de beste
niet gekozen. Zij kwamengisteren; maar zij zijn hedenniet
gekomen. Deze kant ^^ kostte 36 mij twintig guldens.
1 to bear. 2 sorrows. 3 to beat, 4 to begin. 5 exercise. 6 not yet. 7 to
bend. 8 coarse. 9 to bereave. 10. property. 11 to beseech. 12 to bid. 13 to
bind. 14 to bite. 15 to bleed. 16 to blow, 17 hard. 18 several. 19 to blow
down. 20 to break. 21 leg, 22 to breed. 23 a scholar. 24 to bring. 25 to
build. 26 to burn. 27 to burst. 28 tear. 29 to buy. 30 to cast. 31 to choose.
32 a few. 33 to come. 34 to day. 35 lace, 36 to cost.
97ste Oefening,
f
Ik verzoek * u, mij bij te staan 2, Hij verzocht mij, voor hem
bij zijnen oom te spreken -K Ik beval ^ hem, naar huis te gaan.
Hij bindt mijne nieuwe boeken in Gisteren bond hij mijn woor-
denboek ^ in. Hij beet hem zijnen neus af^*. Gisteren werd hij
gelaten Zijn neus bloedt De wind waait ® te sterk Giste-
ren woei het nog'o sterker. Heden morgen" heeft het eenen
stormgewaaid. De arme man brak^^ zijnen hals. Zit stil,
anders ^^ zult gij de bank'® breken. AVie heeft het raam gebro-
ken? Als roovers ons aanvallen ^^^ zullen wij hun den hals
breken. Wie wil zoo goed zijn'®, mij mijne pennen te brengen?
Heeft de wasch vrouwuwe schoone 20 hemden gebragt? Gister
avond bragt de naaister 22 mijne nieuwe onderbroeken 23. Het
vuur brandt 24 goed 25. Het heeft te hard gebrand. Hij heeft eene
zwarte merrie 27 gekocht 26. Hij koopt alles wat hij krijgen
kan-'"^. Hij zal eene ^oote schuur gebouwd 29 hebben. Het