Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGELSCHE SPRAAKKUNST. 155

OVER DE ONREGELMATIGE WERKWOORDEN. • |
95ste Oefening. v
Ik ontwaak alle ' morgen om zes uur. Ik zal morgen oclitend 2
1 every. 2 to bo awake. 3 to morrow-mOrning. 4 drum. 5 to beat. 6 but
just now. 7 to bear. 8 patiently. 9 burden. 10 shoulder. 1 i resignation.
12 for such a trifling fault. 13 for beating. 14 to become. 15 tiresome.
16 troublesome. 17 by too much talking. 18 to become (4 nv.). 19 to say,
20 youth. 21 to smoke. 22 segar. 23 early. 24 to bend. 25 it is sure to crack.
20 ought to have been bent sooner. 27 to bereave. 28 income. 29 reputation.
96ste Oefening.
Ik droepj I mijn verdriet ^ met geduld, maar hij keeft liet zijne
niet met de zelfde onderwerping gedragen. Hij versloeg ^ al zijne
vijanden. Wij begonnen ^ ons opstel ^ gisteren, en gij hebt het
uwe nog niet ^ begonnen. Gij rigttet ' uwen koers ® naar Enge-
land. Zij beroofden^ mij van al mijne bezittingen'®. Ik ver-
om vijf ure wakker zijn Hij ontwaakte als men de trommel ^
sloeg Gij staat te laat op. Sta op, broeder! Ik ben zoo even
pas opgestaan. Hij draagt ' zijn ongeluk zeer geduldig Hij
droeg den last ® op zijne schouderen'®. Hij heeft het met on-
derwerping gedragen. Waarom wilt gij mij slaan ? Ilij sloeg
zijnen broeder met eenen stok. Zult gij het kind voor eene zoo
kleine foutslaan? Ik straf den jongen, omdat hij zijnen broe-
der slaaft. Het wordtzeer vervelendHij werd, door te
veel spreken'^ lastigHet past'® eenen eerlijken man,^ altijd
de waarheid te spreken. Begint hij zijne les op te zeggen'9?
Die jongeling2« begon te vroeg 23 cigaren^a iq rooken2t. De
kleêrmaker heeft mijnen nieuwen rok nog niet begonnen. Als gij
een stuk hout te veel buigt zal het zeker breken 2j. Deze
jonge boom had vroeger moeten gebogen worden Beroof-^
mij niet van mijn inkomen 2«. Hij beroofde mij van mijnen goeden
naam.