Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
154
grondp:n dek
rRESENT.
I icin, ik win.
I tcind, ik wind op.
I wis, ik dcnk
I work, ik werk.
I wit, tcot, ik weet.
I ivreathe, ik onxwind.
I wring, ik wring.
I write ^ ik schrijf.
ƒ writhe, ik wring.
ISIPERFECT.
I won, ik won.
I wound, ik wond op.
I wist, ik dacht.
I ivrought, * ik werkte.
I wot, ik wist.
I wreathed, ik omwond.
1 tvrung, ik wrong.
I wrote, ik schreef.
I writhed, ik wrong.
PAST PARTICIPLE.
won, gewonnen.
wound, opgewonden.
wist, gedacht.
wrought, * gewerkt.
wreathen omwonden.
wrung, gewrongen.
written, geschreven.
writhen, gewrongen.
Het werk-woord to hang, hangen, is regelmatig, als het be-
teekent iemands leven te benemen, door hem te hangen; als: de
dief werd gehangen, the thief was hanged; maar: de japon werd
opgehangen, the gown was hung up.
To wis, denken, en to xvit en to wot, weten, zijn verouderde
werkwoorden. Van to wit is nog het verkorte viz, te Aveten,
namelijk, over.
Heeft de imperfect, onvolmaakt verleden tijd, twee of meer
woorden, zoo bediene men zich, als het meest in gebruik zijnde,
van het eerst opgegevene woord. Pleeft het verleden deelwoord
twee woorden, dan wordt dat, hetwelk op en uitgaat, als bij-
voegelijk naamwoord gebezigd; als: a beaten rood, een effen weg;
he has beat me, hij heeft mij geslagen.
Dewijl can geene onbepaalde wijze en ook geen deelwoord heeft;
worden de zaamgestelde tijden door to be able uitgedrukt; als:
ik heb kunnen schrijven, I have been able to write; ik had kun-
nen schrijven, 1 had been able to lorite; ik zal kunnen schrijven,
1 shall be able to write. Ook in plaats van: I can, I could, kan
men zeggen: I am able, I teas able.
To clothe is als bedrijvend werkwoord altijd regelmatig.
To lie, liegen, is regelmatig.
To come kan met to have en to he vervoegd worden, doch
meestal vindt men het met to be vervoegd.
To go moet met to be vervoegd worden.
In plaats van m.usi vindt men zeer dikwijls to he obliged.
Het teeken van de onbepaalde wijze (^o) wordt weggelaten na
de werkwoorden bid, dare^ need, maken, see, hear, feel, letfj^er-
ceive, behold, observe.