Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGELSCH E S PR AAKKUNST.
153
PRESENT.
y spread, ik verspreid.
T spring, ik ontspring.
I stand, ik sta.
I steal, ik steel.
/ stick, ik hecht vast.
I sting, ik steek.
I stink, ik stink.
/ strew, \
T . > ik strooi.
1 strow,>
I stride, ik stap.
I strike, ik sla.
I string, ik rijg.
I strip, ik beroof.
I strive, ik streef.
I swear, ik zweer.
I sweat, ik zweet.
I sweep, ik vee«g.
I swell, ik zwel op.
I sicira, ik zwem.
ƒ swing, ik slinger.
/ take, ik neem.
I teach, ik onderwijs.
I tear, ik scheur.
I tell, ik zeg, vertel.
I think, ik denk.
I thrive, ik slaag.
I throw, ik werp.
I thrust, ik stoot.
I tread, ik trap.
/ undertake, ik onder-
neem.
I undo, ik doe nit.
I wash, ik wasch.
ƒ ivaxj ik was. (bestrijk
met was.)
I wear, ik draag.
I weave, ik weef.
I weep, ik ween.
/ wet, ik bevochtig.
/ whip, ik geesel.
I wilt, ik wil.
ik strooide.
IMPERFECT,
y spread, ik verspreidde.
I sprang, sprung, ik ont-
sprong,
y stood, ik stond.
I stole, ik stal.
I stuck, ik hechtte vast.
I stang, stung, ik stak.
I stank, stunk, ik stonk.
(-/ strewed,^
17 strowed,-
I strode, strid, ik stapte.
I struck, ik sloeg.
I Strang , strung , ik reeg.
I stript, ik beroofde.
I strove,'^ ik streefde.
I sivore, sware, ik zwoer.
1 sweated,* ik zweette.
I swept, * ik veegde.
I swelled, ik zwol op.
I swam, sioum, ik zwom.
I swang, sivung, ik slingerde.
I took, ik nam.
ƒ taught, ik onderwees.
1 tore, tare, ik scheurde.
I told, ik zeide, vertelde.
I thought, ik dacht.
ƒ throve, * ik sloeg.
y threio, ik wierp.
I th'ust, ik stiet.
I trod, ik trapte,
y undertook, ik ondernam.
I undid, ik deed uit.
y washed, ik wiesch.
I waxed, ik waste.
I wore, ware, ik droeg.
I wove, ik weefde.
I wept, ik weende,
y ivet, * ik bevochtigde.
I tvhipt,* ik geeselde.
I would, ik wilde.
PAST PARTICIPLE.
spre.ad, verspreid,
sprung, ontsprongen.
stood, gestaan.
stolen, gestolen.
stuck, vastgehecht.
stung, gestoken.
stunk, gestonken.
stroicn,* gestrooid.
stridden, gestapt.
struck, stricken, gesla-
Strung, geregen, [gen.
stript, beroofd,
strive«,strove, gestreefd.
sioorn, gezworen.
siaeated, * gezweet,
swept, * geveegd.
swollen, swoln, * op-
gezwollen.
sivum, gezwommen.
swung, geslingerd.
taken, genomen.
taught, onderwezen.
torn^ tore, gescheurd.
told, gezegd, verteld.
thought, gedachte
thriven, throve. * ge-
slagen.
throvjn, geworpen.
thrust, gcstooten.
trodden, trod, getrapt.
undertaken,- onderno-
men.
undone, uitgedaan,
vjashen, * gewasschen^
toaxen,* gewast.
worn, gedragen.
woven, geweven.
wept, geweend.
wet,* bevochtigd.
vjhipt, * gegeeseld.
irould, gewild.
Mflü