Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGELSCH E S PR AAKKUNST.
151
PKESENT.
/ hoUJ, ik houd.
I hurt, ik bezecr.
/ keep, ik houd.
I kneel, ik kniel.
I knit, ik breid.
I know, ik weet.
/ lade, ik laad.
I lay, ik leg.
I lead, ik leid.
/ lean, ik leun.
I leap, ik spring.
I leave, ik verlaat,
I lend, ik leen.
I let, ik laat.
I lie, ik lig.
ƒ ////, ik ligt op.
/ light, ik steek aan.
I load, ik laad.
I lose, ik verlies.
I make, ik maak.
I may, ik mag.
I mean, ik mecn.
1 meet, ik ontmoet.
1 melt, ik smelt.
I mistake, ik vergis mij.
1 mow, ik maai.
I must, ik moet.
I owe, ik ben scbuldig.
ƒ overtake, ik haal in.
I partake, ik neem deel.
I pay, ik betaal.
I put, ik leg.
I reach, ik reik.
I read, ik lees.
I rend, ik verscheur.
I rid, ik bevrijd.
I ride, ik rijd.
I ring, ik luid.
I rise, ik sta op.
I rive, ik splijt.
I rot, ik verrot.
ƒ run, ik loop.
7 ^ay, ik zeg.
T saw, ik zaag.
IMPERFECT.
I held, ik hield.
I hurt, ik bezeerde.
I kept, ik hield.
ƒ knelt, * ik knielde.
ƒ knit, * ik breidde.
ƒ knew, ik wist.
I laded, ik laadde.
I laid, ik legde.
ƒ led, ik leidde.
I leant, * ik leunde.
I leapt, * ik sprong.
I fejl, ik verliet.
ƒ lent, ik leende.
ƒ let, ik liet.
ƒ lay, ik lag.
/ lifted, * ik ligtte 0]>.
I Ut, * ik stak aan.
I loaded, ik laadde.
I lost, ik verloor.
I made, ik maakte.
ƒ might, ik mogt.
1 meant, ik meende.
I met, ik ontmoette.
1 melted, ik smolt.
I mistook, ik vergiste mij.
1 mowed, ik maaide.
1 must, ik moest.
/ owed, ik was schuldig.
1 overtook, ik haalde in,
1 partook, ik nam deel.
I paid, ik betaalde.
I put, ik legde.
J raught, * ik reikte.
1 read, ik las.
I rent, ik verscheurde.
J rid, ik bevrijdde.
1 rode, ik reed.
I rang, rung, ik luidde.
J rose, ik stond op.
J rove,* ik spleet.
1 rotted, ik verrotte.
1 ran, run, ik liep.
I said, ik zeide.
I sawed, ik zaagde.
PAST PARTICIPLE.
holden, held, gehou-
hurt, bezeerd, [den,
kept, gehouden.
knelt, * geknield.
knit, * gebreid.
known, geweten.
laden, geladen.
laid, gelegd.
led, geleid.
leant, * geleund.
hapt, * gesprongen.
left, verlaten.
lent, geleend,
let, gelaten.
lain, gelegen.
lifted, * opgeligt.
Ut,* opgestoken.'
loaden, * geladen.
lost, verloren.
made, gemaakt.
7ne(int, gemeend.
met, ontmoet.
molten, gesmolten.
mistaken, vergist.
moivn, * gemaaid.
overtaken, ingehaald.
partaken, deelgenomen.
paid, betaald.
put, gelegd.
raught, * gereikt.
read, gelezen.
rent, verscheurd.
rid, bevrijd.
ridden, rode, gereden,
rung, geluid.
risen, opgestaan.
riven, gespleten.
rotten, * verrot.
run, geloopen.
said, gezegd,
sctzr»,* gezaagd.