Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
150
gronden> der
TRIiSENT.
I dig, ik graaf.
I dip, ik (loop in.
I do, ik doe.
/ draio, ik trek.
I dremn, ik droom.
I drink, ik drink.
I drive, ik drijf.
T dwell, ik woon.
I eat, ik eet.
I fall, ik yal.
ƒ feed, ik roed.
[ feel, ik voel.
I fight, ik vecht.
I find, ik vind.
I Jiee, ik vlugt.
I fling, ik werp,
I fig, ik vlieg.
1 fold, ik vouw.
I forbear, ik laat na,
onthoud mij.
I forbid, ik verbied.
I forget, ik vcrgeet.
I forgive, ik vergeef.
I forsake, ik verlaat.
it freezes, bet vriest.
I freight, ik bevracht.
I geld, ik lub, snijd.
I get, ik krijg.
ƒ gild, ik verguld.
ƒ gird, ik omgord.
/ give, ik geef.
I go, ik ga.
ƒ grave, ik graveer.
/ grind, ik maal
I grow, ik groei.
I hang, ik hang.
I have, ik heb.
I heary ik hoor.
I heat, ik maak heet.
I heave, ik hef op.
I help, ik help.
I hew, ik houw.
I hide, ik verberg.
I hit, ik sla.
IMPERFECT.
I dug, * ik graafde.
I dipt, * ik doopte in.
I did, ik deed.
I dreio, ik trok.
I dreamt, ik droomde.
I drank, ik dronk,
I drove, ik dreef.
I dwelt, * ik woonde.
I aet, ate, ik at.
I fell, ik viel.
I fed, ik voedde.
I felt, ik voelde.
I fought, ik vocht.
ƒ found, ik vond.
I fled, ik vlugtte.
I flung, ik wierp.
I flew, ik vloog.
I folded, ik vouwde,
I forbore, ik lietna, ont-
hield mij.
I forbade, ik verbood.
I forgot, ik vergat.
I forgave, ik vergaf.
I forsook, ik verliet.
it froze, het vroor.
I fraught, * ik bevrachtte.
I gelt,* ik lubde, sneed.
I got, ik kreeg.
I gilt, * ik verguldde.
I girt,* ik omgordde.
I gave, ik gaf.
ƒ tvent, ik ging.
1 graved, ik graveerde.
I ground, ik maalde.
I grew, ik groeide.
I hung, * ik hing.
I had, ik had.
I heard, ik hoorde.
I heat, * ik maakte heet.
7 hove, * ik hief op.
I helped, ik hielp
I heived, ik hieuw.
ƒ hid, ik verborg.
7 hit, ik sloeg.
PAST PARTICIPLE.
dng, * gegraven.
dipt, ingedoopt.
done, gedaan.
drawn, getrokken.
dreamt, gedroomd.
drunk, drunken, gedron-
driven, gedreven, [ken.
diceli, * gewoond.
enten, gegeten.
fallen, gevallen.
fed, gevoed.
felt, gevoeld.
fought, gevochten.
found, gevonden.
fled, gevlugt.
flung, geworpen.
flown, gevlogen.
folden , * gevouwen.
forborn, nagelaten, ont-
houden.
forbidden, verboden.
forgotten, forgot, verge-
forgiven, vergeven, [ten.
forsaken, verlaten.
frozen, gevroren.
fraught, * bevracht.
gelt, * gelubt, gesneden.
gotten, got, gekregen.
gilt, * verguld.
girt, * omgord.
given, gegeven.
uove, gegaan.
graven, * gegraveerd.
ground, * gemaald.
grown, gegroeid.
hung, • gehangen.
had, gehad.
heard, gehoord.
heal, * heet gemaakt,
hoven, * opgeheven,
holpen, * geholpen,
hewn, * gehouwen.
hidden, hid, verborgen.
hit, geslagen.