Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
engelsch e s pr aakkunst.
149
PRESENT.
/ beat, ik sla.
I become, ik word.
it bejalls, hot gcbeurt.
I beget, ik vcrwek.
1 begin, ik begin.
I begird, ik omgord.
I behold, ik zie.
I bend, ik buig.
I bereave, ik beroof.
I beseech, ik smeek.
it betides, bet geschiedt.
I bid, ik beveel.
I bind, ik bind.
I bite, ik bijt.
I bleeds ik bloed,
I blow, ik blaas.
ƒ break, ik breek.
I breed, ik' broed.
/ bring, ik breng.
I build, ik bouw.
I burn, ik brand.
I burst, ik berst.
I buy, ik koop.
I can, ik kan.
ƒ cast, ik werp.
ƒ catch, ik vang.
I chide, ik beknor.
I choose, ik kies.
I cleave, ik splijt.
cleave, ik kleef, is re»
gelmatig.)
I climb, ik klim.
T clinQy ik becbt mij.
I clothe, ik klecd.
I come, ik kom.
I cost, ik kost.
I creep, ik kruip.
I crow, ik kraai.
I curse, ik vervloek.
I cut, ik snijd.
I dare, ik durf.
(/ dare, ik daag nit, is
regelmatig.)
I deal, ik handel.
IMPERFECT.
I beat, ik sloeg.
I became, ik werd.
it bp.Jell, liet gebeurde.
I begot, ik verwekte.
/ began, ik begon.
I begirt, ik omgordde.
I beheld, ik bezag.
1 bent, * ik boog.
I bereft, * ik beroofde,
I besought, ik smeekte.
it betid, het geschiedde.
I bade, bid, ik beval.
I bound, ik bond.
I bit, ik beet.
/ bled, ik bloedde.
I blew, * ik blies.
1 broke, brake, ik brak.
I bred, ik broedde.
I brought, ik bragt.
/ built, * ik bouwde.
I burnt, ik brandde.
I burst, ik borst. ^
i bought, ik kocht.
I could, ik kon.
I cast, ik wierp.
I caught, * ik ving.
/ chid, ik knorde.
I chose, ik koos.
I clove, cleft, ik spleet.
I climbed, ik klom.
I clung ^ ik hechtte mij.
ƒ clad,'^ ik kleedde.
1 came, ik kwam.
I cost, ik kostte.
I crept, ik kroop.
I crew,* ik kraaide.
I curst, ik vervloekte.
I cut, ik sneed.
I durst, ik durfde.
PAST PARTICIPLE.
beaten, ieaf, geslagen.
become, geworden.
befallen, gebeurd.
begotten, ie^o^, verwekt.
begun, begonnen.
begirt, omgord,
beheld, gezien.
bent, * gebogen.
bereft^ * beroofd.
besought, gesmeekt.
betid, geschied.
bidden, bid, bevolen.
bound, bounden, gebon-
bitten, bit, gebeten, [den.
bled, gebloed.
blown, * geblazen.
broken, broke, gebroken.
bred, gebroeid.
brought, gebragt.
built, * gebouwd.
burnt, gebrand.
burst, gebarsten.
bought, gekocht.^
/
cast, geworpen.
caught, * gevangen.
chidden, chid, beknord.
chosen, gekozen.
cloven, cleft, gespleten.
climbed, geklommen.
clung, gehecht.
clad, * gekleed.
come, gekomen.
cost, gekost.
crept, gekropen.
crowed, * gekraaid.
curst, vervloekt.
cut, gesneden.
dared, gedurfd.
I dealt, * ik handelde. dealt, * gehandeld.
a