Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
148
gronden> der
Als iets bij toeval gebeurt, wordt zulks door to happen of to
chance, gevolgd door het werkwoord in de onbepaalde wijze, uit-
gedrukt ; als: hij vond toevallig het zelfde boek, he chanced to
find the same hooh; ik vond toevallig, I happened to find; als gij
hem toevallig mogt zien, if you should happen to see him; het
gebeurt' somtijds, dat hij niet te huis is, he some times happens
not to he ai home.
94ste Oefening.
Het vriest ^ den geheelen dag. Donderde - en weerlichtte ^
het gisteren niet? Plet zal morgen niet hagelen Mij ontbreekt
veel 5 geld. Het zal hem niet gelukken. Dat boek bevalt hem
niet. Dat spijt mij. Het was mij aangenaam, hem te huis te vin-
den. Het bevreemdde haar, u daar te vinden. Het verwondert
mij dat hij niet bang ^ was. Het verheugt mij hem te vinden. Ik
vond hem toevallig aan het middagmaal Als gij elkander toe-
vallig ontmoeten ® mogt. Zij kochten toevallig het zelfde boek.
Het gebeurt somtijds, dat wij geen geld bij ^^ ons hebben. Het
geschiedde toevallig, dat hij te laat aankwam'*. Als hij toeval-
lig aankomenmogt, zeg hem dan, dat ik hem den wissel*^
nog niet geven kan.
1 to freeze. 2 to thunder. 3 to lighten. 4 to hail. 5 much. 6 afraid. 7 at
dinner. 8 to meet. 9 to buy. 10 about. 11 to arrive. 12 to call. 13 yet.
14 draft.
LUST DER ONREGELMATIGE WERKWOORDEN.
De met * geteekende tijden zijn ook regelmatig.
PRESENT. IMPERFECT, PAST PARTICIPLE.
I abide, ik blijf.
/ am, ik ben.
I arise, ik sta op.
I awake, ik ontwaak.
I hake, ik bak.
ƒ bear, ik baar.
I bear, ik draag.
1 abode, ik bleef.
I ivas, ik was.
I arose, ik stond op.
I awoke, * ik ontwaakte.
I baked, ik bakte.
1 bore, hare, ik baarde.
I bore, bare, ik droeg.
abode, gebleven.
been, geweest.
arisen, opgestaan.
awaked, ontwaakt.
haken, gebakken.
born, geboren.
borne, gedragen.