Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
engelsche 'spraakkunst. 11
De omschrijvende of voortdurende vorm der werkwoorden
wordt gebezigd, als men van eene verrigting spreekt, die in be-
trekking tot eene andere niet geëindigd is, maar nog voortduurt,
en derhalve als tegenwoordig voorgesteld wordt; als: ik schreef
oenen brief, toen hij in de kamer kwam, I ivas icritimj a letter,
when he entered the room. Hier wordt niet alleen gezegd, dat ik
schreef, maiir dat het schrijven, bij het binnenkomen niet ge-
ëindigd , nog voortduurde.
ïwee handelingen, die gelijktijdig plaats hebben , worden mede
in dezen vorm gesteld; als: Hij schreef eenen brief, toen ik een
landschap toekende, he was writing a letter, lohen I was draiving
a landscape.
Deze vorm strekt zich ook tot de lijdende werkwoorden uit,
als namelijk het voorwerp van een bedrijvend werkwoord de
handeling van het onderwerp niet verrigten kan. Men zegt dan
voor: het paard wordt beslagen, niet: the horse is shod, maar:
the horse is being shod. The horse is shod zou beteekenen: het paard
is beslagen, hetgeen eenen verledenen, geenen tegenwoordigen
tijd, zou uitdrukken.
Een lijdend werkwoord, welks onderwerp de handeling zelf
niet verrigten kan, wordt in dezen vorm aldus geplaatst:
PRESENT.
it is being shod, het wordt beslagen.
l-MrERFECT.
il was being shod, het werd beslagen.
FUTURE.
it will be being shod, het zal beslagen worden.
CONDITIAI,.
it ivould be being shod, het zou beslagen worden.
Deze vorm wordt echter zelden gebruikt.
Zelfs de onzijdige werkwoorden kunnen in dezen voortdureu-
den vorm staan; als: hij slaapt nog altijd voort, he is still sleep-
ing; hij rijdt thans, he is noiv riding on horseback.
10