Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ti yooebeeigt.
Mogt men de aanmerhing maken, dat de inhoud der opgaven of
oefeningen niet belangrijk genoeg is, dan antivoord ik, dat, hoe kor-
ter en eenvoudiger men door S2}r eekwij zen, in den dagelijkschen om-
gang voorkomende, het doel (de kennis van de regelen der taal) her ei-
ken kan, des te verkieslijker zulks is, omdat men anders gevaar loopt,
de aandacht der leerlingen te verdeelen en van het hoofdoogmerk af
te trekken. Eerst dan, als men door veel oefening met de regelen
der taal békend is geworden, kan men tot langere volzinnen en be-
langrijker onderwerpen overgaan , waarom ik met zoodanige proeve
dit werk besloten heb. Of en .in hoever ik mijn doel, om zich op
eene gemakkelijke wijze de regelen der Engelsche taal eigen te maken,
bereikt heb, zal de tijd leeren.
Aangenaam zal het mij zijn niet vruchteloos te hebben gearbeid.
ROTTERDAM L. HAKBIJL.
Januarij 1847.
Deze nieuive druk is inzonderheid vermeerderd met eene Uitspraak-
leer van het Engelseh, ontleend aan mijn AVoordenboek voor de
Spelling en Uitspraak van Vreemde Eigennamen, doch voor deze
Spraakkunst ingerigt; daarentegen is de geschiedenis van'^IdhamvaeA,
bij den vorigen druk aan het slot voorkomende, iveggelaten, daar men
die, om verscheidene redenen, hier geheel misplaatst achtte.
AMSTERDAM, H. FEIJLINK.
September 1859.