Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
140 gronden> der
PERFECT.
if I have dressed myself, als ik inij aaiijrekleed iiebbe.
if thou have dressed thyself, als gij u aangekleed hebbet.
if he have dressed himself, als hij zich aangekleed hebbe.
if we have dressed ourselves, als wij ons aangkleed hebben.
if you have dressed yourself (yes), als gij u aangekleed hebbet.
if they have dressed themselves, als zij zich aangekleed hebben.
PLUPERFECT.
if I had dressed myself, als ik mij aangekleed hadde.
if thou had dressed thyself, als gij u aangekleed hadde t.
if he had dressed himself, als hij zich aangekleed hadde.
if we had dressed ourselves, als wij ons aangekleed hadden.
if you had dressed yourself (yes), als gij u aangekleed haddet.
if they had dressed themselves, als zij zich aangekleed hadden.
Als in eenen volzin twee wederkeerende werkwoorden in den
zelfden persoon staan, wordt het wederkeerende voornaamwoord
na het laatste werkwoord geplaatst; als: hij kleedde zich aan
en kamde zich, he dressed and combed himself.
Als you op één persoon betrekking heeft, gebruikt men
yourself; maar heeft you op meer personen betrekking, dan ge-
bruikt men yourselves.
over de wederkeerende werkwoorden.
91ste Oefening.
Hij offerde zich voor zijn vaderland ^ op Wij wijden ons aan
de dienst van onzen koning toe Zij hebben zich door zelfver-
loochening ^ onsterfelijk gemaakt IMijrlheer, gij zijt niet sterk
genoeg om u tegen dezen dollen man ^ te verdedigen Wij wil-
len ons in den tuin verfrisschen Ik geloof niet, dat zij zich
zulke onvoegelijke »^uitdrukkingen^* veroorloven ® zal. Hij onder-
scheidde zich, toen hij een kind was Hoe bevindt*^ gij u
heden? Wasch u, en kleed u aan! Hij wilde zich bij zijnen
buurman vervoegen verrieden ons door onze besluite-
loosheid Vleiden-O zij zich zijn vertrouwen 22 te winnen 21?
Gij zult u door het spel in den grond boren 23. Hij heeft zich
voor oenen der beste schrijvers 2g gehouden Bemoei u daar-
mede 28 niet. Toen hij zich gewarmd had, ging hij weder