Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
engelsche spraakkunst, 137
aan het vernaaak te veel was overgegeven Gij zijt dikwijls
door uwen vriend ondersteund ^ geworden. Uwe zuster wordt
van hare onderwijzers bemind en geprezen, omdat zij vlijtig
en oplettend ^^ igj maar gij wordt van de uwen berispt'^, om-
dat gij niet gaarne werkt Karei is gestraftes geworden, om-
dat hij zijne taak ^^ niet geëindigd i*^ heeft. Eindig de uwe, op-
dat gij niet gestraft wordet i®. Wij waren van onzen oom goed
ontvangen ^^ geworden. Is het u reeds medegedeeld 20 geworden?
Menigeen wordt gehaat ^^ en verachtdie liefde en achting 2'*
verdient 23. üe geheele buurt 25 was er reeds van onderrigt 26,
toen wij uwen brief ontvingen. De stad werd stormenderhand 2»
ingenomen 27. Zoodra 29 Mevrouw M. verhoord-^® was geworden,
werd zij vrijgesproken Hare tegenpartij 22 -was aangeklaagd ^^
en veroordeeld 34 geworden, om het hoofd te verliezen Het
beleg zal opgeheven worden. Ik heb honger
1 ignorant. 2 commonly. 3 to be despised. 4 sacred. 5 duty. 6 to be
neglected. 7 because. 8 to be too much given to. 9 to be supported. 10 to
be loved. 11 diligent. 12 attentive. 13 to be blamed. 14 to be fond of study-
ing. 15 to be punished.-- 16 to finish. 17 task. 18 that you may not be
punished. 19 to be received. 20 to be communicated. 21 to be hated. 22 to
be despised. 23 to deserve. 24 esteem. 25 neigbourhood. 26 to be informed.
27 to be taken. 28 by assault, 29 as soon as. 30 to be heard. 31 to be
acquitted. 32 adversary. 33 to be accused. 34 to be sentenced. 35 to be be-
headed. 36 siege. 37 to be raised. 38 to be hungry.
THE REFLECTIVE VERB TO DRESS ONE'S SELF.
hex wederkeerende werkwoord ziciiaankleeden.
Infinitive^
to dress one's self, zich aankleeden.
PAllTICIPLE PRESENT.
dressing one's self, zich aankleedende.
PARTICIPLE PAST.
dressed one's self, zich aangekleed.
PARTICll'LE PERFECT.
having dressed one's self, zich aangekleed hebbende.