Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
132 grondp:n dek
dienaars ^ verstrooiden ^ het gemeen Dit zal u niet verrijken
Hij heeft zijnen naam ^^ als geneesheer'^ gevestigd gtel niet
tot morgen uit wat heden geschieden moet ! Men bestrafte
hem voor zijne onbeschaamdheid Het regiment omringde 20 het
kreupelhout 21, De gendarmes pakten hen een voor 23 een op
Ik vermaande hen bedaard 25 te zijn. Hij draaide het op
eene draaibank 2?. Volg zulk een schitterend 2» voorbeeld na 28.
Kam uw haar. De Franschen en Spanjaarden bombardeerden
Gibraltar. Hij verdubbelde zijne pogingen 33. Hij zal een zoo
goed aanbod niet afslaan
1 to stop. 2 to empty. 3 to demolish. 4 to disguise. 5 intention. 6 rifle-
man. 7 to rout the van. 8 police-officer. 9 to disperse. 10 mob. 11 to enrich.
12 to establish. 13 reputation. 14 a physican. 15 to postpone. 16 until.
17 ought to be performed. 18 to punish. 19 impudence. 20 to surround.
21 coppice. 22 to pick ... up. 23 by. 24 to exhort. 25 quiet. 26 to turn,
27 lathe. 28 to imitate. 29 bright. 30 to comb. 31 to bombard. 32 to redouble.
33 efi'ort. 34 tot decline. 35 offer.
87ste Oefening.
Hij vischt gaarne ' in troebel 2 water. Wanneer zult gij mij
mijne aanstelling 4 teruggeven ^P Zij zal mijn linnengoed ® war-
men Zeg hem, den brief te onderteekenen Hij vulde ^ het
glas tot aan den rand 9. Hij beheerscht 'o zijne driften niet.
Deze woorden wekten zijne nieuwsgierigheidniet op'2. 7A]n
slechte naam verzwakte zijne getuigenis De man plakte
het aan de hoeken'® van de straat'® aan Ik wil over 21 eene
zoo gewigtige22 vraag 23 niet beslissen 20, Hij verhief 24 hem tot
de wolken ik zelf zoutte 26 het ossenvleesch. Het gerucht
won 28 geloof 29, Ik wil er mij op beslapen Hij bemerkte het
niet. Hij beklaagde ^2 zijn hard ^^ noodlot Zij zal hem en zijn
aanbod verachten 35, Hij verkorthet verhaal®^ aanmerkelijk"®.
Ik zal hem met al mijne magt^^ bijstaan 39.
1 to be fond of fishing. 2 troubled. 3 to return. 4 diploma. 5 to warm.
6 linen. 7 to sign. 8 to fill. 9 to the brim. 10 to govern. 11 passion. 12 to
excite. 13 curiosity. 14 reputation. 15 to weaken. 16 evidence. 17 to post...
■A