Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
engelsch e s pr aakkunst. 131
try. 26 to whistle. 27 to bury of to inter. 28 bravely. 29 to defend. 30 ram-
part. 31 to admire. 32 to finish. 33 to untie, 34 garter. 35 pike. 36 to
swallow. 37 gudgeon.
85ste Oefening.
Hij zal bekennen * dat hij ongelijk heeft 2. Het is raoeijelijk
dezen regel te verklaren Jongeling, leer uzelven beheerschen
Zocht hij naar ^ het nommer van het huis? Ik kan niet raden
wat zij meent. Hij bestrafte ' den onschuldigste. Zij vermaakte ®
zich 9 met haar onschuldig gesnap "Wacht niet op ** zijne be-
slissing i^t Wanneer kan ik haar bezoeken i^? Ik stuitte ^^ hem
in zijnen loop tlij draagt zijne spraakkunst aan het toege-
vende publiek op Luister naar den raad ^o uwer onder-
wijzers Hij zou den wagen 23 niet ontladen 22 hebben. Spaar
zijne gevoeligheid 25, Waar was het, dat hij hem bij de keel 27
pakte 26? Hij roept 28 hem bij zijnen naam. Wanneer zal hij het
eindigen 29? Had hij het bevel ^^ in den slag^a van Pultawa?
Zult gij het naar de post brengen Verklaarde zij zich tegen 35
dat vonnis 36? Wanneer zal zij dit ossenvleesch bradenZoudt
gij zijne bevelen eerbiedigen ^o? Zoudt gij dezen misdadiger
niet beklagen ^^ ? Zult gij deze som in zoo korten tijd bespaard ^^
hebben ?
1 to own. 2 to be in the wrong. 3 to explain. 4 to govern. 5 to look for.
6 to guess. 7 to punish. 8 to amuse. 9 herself, 10 prattle. 11 to wait for.
12 decision. 13 to wait upon. 14 to stop. 15 course. 16 to dedicate. 17 in-
dulgent. 18 public. 19 to listen to. 20 advice. 21 tutor. 22 to unload. 23 cart.
24 to spare. 25 feelings. 26 to seize. 27 by the throat. 28 to call. 29 to
finish. 30 to command. 31 at. 32 battle. 33 to carry. 34 to protest. 35 against.
36 sentence. 37 to roast. 38 beef. 39 to respect, 40 command. 41 to pity.
42 criminal. 43 to save.
86ste Oefenin g.
Houdt * den dief! Hij ledigde 2 de geheele flesch. Zal hij zijn
oud huis afbreken Had zij haar voornemen ^ verborgen De
scherpschutters ^ sloegen de voorhoede op de vlugt De geregts-
9*