Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
kngelsche spraakkunst. 12n
Regel. Als een uitgang, met eenen klinker beginnende,
bij een woord gevoegd wordt, dat met eene stomme e eindigt,
dan wordt die stomme e weggelaten. Door bijvoeging dus van
ing, ed, est, s en edst verandert to love in loving, loved, lovest,
loves en lovedst.
Uitzonderingen op dezen regel zijn: dat Avoorden, op ee
eindigende, deze beide letters behouden, als men er m;/voegt;
io see wordt dan seeing, seest, sees.
2". dat woorden, op ie eindigende, ie in y veranderen, als
men den uitgang ing er bijvoegt; to die wordt dan dying, died,
diest, dies, diedst.
li^*^ Regel. Als een woord op eene y, door eenen medeklinker
voorafgegaan, eindigt, dan verandert de y in i, als er een uit-
gang (behalve ing) bijgevoegd wordt; to re^/y wordt dan replying,
replied, repliest, replies, repliedst. Maar wordt dé y door eenen
klinker voorafgegaan, dan verandert zij niet in i; to play \vordt
dan playing, played, playest, plays, playedst.
Regel. Als eenlettergrepige woorden, en andere, die den
toonklank op de laatste lettei'greep hebben, op eenen enkelen
medeklinker, voorafgegaan door eenen enkelen klinker, eindigen,
verdubbelen zij dien medeklinker, als er een uitgang, met eenen
klinker beginnende, bijgevoegd wordt; to heg wordt dan begging,
begged, beggest, begs, heggedst; to commit wordt committing, com-
m.itied, committest, commits, committedst.
vervoeging in verschiixende vollmen.
bevestigend.
Inf initiv c.
To love, beminnen.
PARTICIPLE PRESENT.
loving, beminnende.
PARTICIPLE PAST.
loved, bemind.
PARTICIPLE PERFECT.
having loved^ bemind be])bcnde.