Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
t
122 grondp:n dek
PERFECT.
J have praised, ik hebbc geprezen.
thou have praised, gij hebbet geprezen.
he have praised, hij hebbe gepi'ezen.
we have praised, wij hebben geprezen.
you have praised, gij hebbet geprezen.
they have praised, zij hebben geprezen.
PLUPERFECT.
1 had praised^ ik hadde geprezen.
thou had praised, gij haddet geprezen.
he had praised, hij hadde geprezen.
zee had praised, wij hadden geprezen.
you had praised, gij haddet geprezen.
they had praised, zij hadden geprezen.
De verandering, die een regelmatig werkwoord door de ver-
voeging ondergaat, bestaat alleen in de bijvoeging van ing, ed,
edst, est, s of es,
ing bij bet tegenwoordig deelwoord; als: looking, zien van
to look, zien,
ed bij het verleden deehvoord en den onvolmaakt verleden tijd;
als: looked, gezien; I looked, ik zag; he looked, enz.
est bij den persoon enkelVoud van den tegenwoordigen tijd;
als: thou lookest, gij ziet.
5 bij den persoon enkelvoud van den tegenwoordigen tijd;
dXs: he looks, hij ziet; he employs, hij bezigt; he loves, hij
bemint, enz.
CS by den zelfden persoon, als het werkwoord uitgaat op 5S, s/t,
ch, X, 0, y, voorafgegaan door eenen medeklinker; als: he kisses,
hij kust; he ^JwsAes, hij stoot; he preaches, hij predikt;
he boxes, hij stompt; he goes, hij gaat; he replies, hij ant-
woordt.
edst bij den persoon enkelvoud van den onvolmaakt ver-
leden tijd; als: thou lookedst, gij zaagt.
Om zich te overtuigen, dat deze uitgangen onveranderlijk bij
alle regelmatige werkwoorden gevonden worden, moet men zich
de 12'^®", en regel der spelling wel herinneren; zij
zijn de volgende: