Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
114 gronden> der
onzer voorouderen 26 niet. Zij hebben de keus niet. Gij hebt
geen geduld 28. Wij hebben geen zielrust Hij heeft geen
vreugde. Zij heeft geen getuigen ^o^ Heeft hij het verlof niet ?
Heeft zij geen broeder ? Hebt gij geene regtvaardige zaak ^^ ?
Hebben wij geen wetten ? Heeft zij geen voorregten Hebt
gij niet vier guldens?
1 preference. 2 fortune. 3 debt. 4 advantage. 5 charm. 6 goods. 7 shop.
8 pleasure. 9 cares. 10 reputation. 11 to live on. 12 doubt. 13 confidence.
14 just. 15 claim. 16 still. 17 their. 18 ribbon. 19 approbation. 20 perseve-
rance. 21 sense. 22 noble. 23 frankness. 24 righteous. 25 manners. 26 an-
cestors. 27 choice. 28 patience. 29 tranquillity of soul. 30 witness. 31 per-
mission. 32 just. 33 cause. 34 law. 35 prerogative.
75ste Oefening. •
Hij had drie zonen en eene dochter. Abraham had eenen zoon,
Isaak genaamd ^ Wij hadden geen wijn. Hadt gij meer dan
ik? Ik had meer dan gij allen 2. Hadt gij toenuwe betaling ^
niet 3 reeds? De »Spartanen ® hadden wijze wetten. Had ik niet
meer verontschuldigingen Zij had niet het minste vermaak.
Hadden wij niet mooijere bloemen dan hij ? Hadden zij niet ge-
noeg voor van daag? Had hij niet de beste waren? Hadt gij
niet den zelfden onderwijzer de zelfde boeken? Hadden zij het
minste begrip® van de zaak Men had de onbeschaamdheid"
staande te houden.Hadden zij niet tienmaal zoo veel als ik?
Zij hadden de helft van uwe bezittingen niet. Zij had gisteren
de meeste fouten. Hadt gij eergisteren de hevigste t3 tandpijn'^
niet? Hadden wij niet de gunstigste'® tijding'® van hem? Hadt
gij gegronder redenen dan uw broeder? Zij hadden onlangs'®
de eer met hem te spreken. Zoodra 20 wij onze getuigschriften 21
hadden. Hadden zij verleden 23 jaar geld 22 ? Ik had verleden
maand twee honderd drie en vijftig dukaten
1 of the name of Isaac. 2 all of you. 3 not." 4 then. 5 payment. 6 Spartan.
7 excuse. 8 teacher. 9 conception. 10 matter. 11 impudence. 12 to maintain.
13 violent. 14 toothache. 15 favorable. 16 news. 17 valid. 18 reason. 19 lately.
20 as soon as. 21 testimony. 22 any money. 23 last. 24 ducat.