Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
ENGELSCH E S PR AAKKUNST.
107
vei*voe«:ino: ffenoei* in bet ooj? vallen: en lioewcl de voljjende
O O O O O ' O
vervoegingen van die der P]ngelsche verschillen, bepaalt zich
dat verschil enkel tot den vorm en de inrigting.
vervoeging der onvolkomen hulpwerkwoorden.
i'rksent, tegenw. tijd. imperfect, onv. verl. tijd.
I can. ik kan, 1 could, ik kon.
thou canst y gij kunt. thou couldst, gij kondt.
he, she, it can, liij, zij, hct kan. he, she, it could, hij, zij, het kou.
2ve can. wij kunnen. we could.. wij kouden.
you can , gij kunt. you could, gij kondt.
they can. zij kunnen. they could, zij konden.
puesent, tegenw. tijd. imperfect, onv. verl. tijd.
/ way, ik mag. I might, ik mögt.
fhoit inayest, gij moogt. thou mightest, gij mögt.
he may, liij mag. he might, hij mögt.
zre may, wij mogen. loe might. wij mogten.
you may, gij moogt. you might, gij mögt.
they may, zij mogen. they might. zij mogten. \
present, tegenw. tijd. imperfect , onv. verl. tijd.
1 will, ik wil. I xvould. ik wilde.
thou icilt, gij wilt. thou wouldst, gij wildet.
he trill, hij wil. he would. hij wilde.
ive will, wij willen. we would. wij wilden.
you will. gij wilt. you ivould, gij wildet.
they ivill. zij willen. they would. zij wilden.
present, tegenw. tijd. imperfect, onv. verl. tijd.
J shall. ik zal. I should, ik zou.
thou wilt. gij zult. thou wouldst, gij zoudt.
he ivill. hij zal. he would, hij zoude.
we shall. wij zullen. we should. wij zouden.
you will. gij zult. you ivould, gij zoudt.
they will, zij zullen. they would, zij zouden.
present, tegenw. tijd. imperfect.
I must, ik moet.
thou must, gij moet. als de
he must, hij moet. present.
we must^ wij moeten.
you must, gij moet.
they must, zij moeten.