Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
106 GliONDEN DEU
9 expression. 10 assist. 11 do not covet. 12 property. 13 charity. 14 rejoices.
15 happiness. 16 ill. 17 measles. 18 smalpox. 19 Mr. 20 disagreed. 21 was
in the right. 22 was in the wrong. 23 uncle. 24 nephew. 25 sence. 26
experience. 27 obstinacy. 28 a few.
OF VERBS. OVER DE WERKWOORDEN.
Een "werkwoord geeft eene werking, een lijden 'of eenen toe-
stand te kennen; als: ik sla, I heat; ik word geslagen, I ara
heaten\ ik ga, I go; ik slaap, I sleep.
Men kan de werkwoorden onderscheiden in:
Hulpwerkwoorden, auxiliary verbs, die ter vervoeging
van andere werkwoorden dienen; als: hebben, to have; zijn,
wezen of worden, to he. Deze kunnen geheel, andere slechts
gedeeltelijk vervoegd worden; als: shall, ivill, may, enz.
Bedrijvende werkwoorden, active verbs, waarvan de
werking op een voorwerp overgaat; als: slaan, to beat.
Lijdende werkwoorden, verbs, die gevormd worden
van het verleden deelwoord van een bedrijvend werkwoord, met
het woord worden; als: geslagen worden, to be beaten.
Onzijdige werkwoorden, neuter verbs, die geen voor-
werp hebben, waarop de werking onmiddellijk (zonder voortzet-
sel) overgaat; als: slapen, to sleep', loopen, to run.
Wederkeerige werkwoorden, reflective verbs, waarvan
de werking tot den werker terugkeert; als: zich aanklee-
den, to dress one^s self.
Onpersoonlijke werkwoorden, impersonal verbs, die al-
leen in den oden persoon enkelvoud vervoegd worden; als: h e t
regent, it rains; het s c h ij n t, it seems.
Ten aanzien der vervoeging zijn de werkwoorden regelmatig
of onregelmatig. Een werkwoord is regelmatig, als het in het
verleden deelwoord en in den onvolmaakt verleden tijd den
uitgang ed aanneemt; als: to praise^ prijzen; ^^rawetf, gepre-
zen; I praised, ik prees. Het is onregelmatig, als het dien
uitgang niet aanneemt; als: to write ^ schrijven; written, ge-
schreven; I wrote, ik schreef.
De wijzen, tijden en personen der werkwoorden zullen bij de
Éi