Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGELSCH E S PR AAKKUNST. 105
Een van hen moet*^ het gedaan hebben. Do een of ander van
ons kan het u geven. Ik wil een dezer tAvee paarden verkoo-
penït^. Geen van hen is tevreden ï''. Ik ben het met een van hen
eens geworden*®. Geen van beide dezer menschen heeft gelijk
1 forfcune. 2 parents. 3 opportunity. 4 do you give. 5 some apples. 6. lend.
: map. 8 none at all, 9 no one. 10 insist upon it. 11, saw, 12 champion.
13 wounded. 14 mu.st. 1.5 done. 16 sell. 17 content. 18 have agreed. 19. is in
the right.
Other, ander, andere, anderen, kan met het onbepalende
lidwoord gebruikt worden, in welk laatste geval het altijd in
één woord geschreven wordt; als: de andere broeder, the other
brother; eene andere pen, another pen. Als zelfstandig wordt
anderen door others of oiher people vertaald. Omtrent the former
en the latter^ en omtrent Jeii\ little, viany en much, zie bladz.
GG. IMenigeen wordt vertaald door many a one. Zoodanig
een, die en die, door such a one.
73ste Oefening.
AVaar ' is de andere? Aan - de andere zijde Deze had het
van dien gene van eenen anderen gehoord Ik hield ^ u voor '
eenen anderen. INIaak gebruik « van eene andere uitdrukking
AVij moeten elkander helpen Begeer het goed^- van anderen
niet'^ De liefdadigheid ^^ verheugt zich^^ in het geluk van
anderen. Mijn broeder en zuster waren ziek gene had de ma-
zelendeze de kinderpokken De heer ^^N. en de heer F, wa-
ren oneenig^O; deze had gelijk en gene had ongelijk Ik heb
den ooni-"^ en den neef-^ gezien: deze was te Amsterdam, en gene
te Rotterdam. Menigeen heeft veel verstand-^ en weinig onder-
vinding 20. Hij heeft weinig huizen. Menigeen heeft veel eigen-
zinnigheid^? Eenige-® mijner vrienden hebben veel paarden.
1 where. 2 on 3 side. 4 lieard. 5 such a one. 6 took. 7 for. 8 make
use,