Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
engelsche spiîaakküxst. 103
70ste Oefening.
Neem ' beide pennen. Hij zoowel als zija broeder. Zijne beide
zusters zijn ongelukkig De man zoowel als de vrouw. Hij
versloeg ® beide. Beide hebben de zelfde geneigdheid Wij beide,
gij beide. Ik bewonder ® zoowel zijne volharding ® als zijne
edelmoedigheid Ieder der broeders zag scheel Ieder mijner
vrienden deed mij verwijtingenDeze stoelen kosten ieder
drie daalders. Wij zien hem iedere week". Hij komtieder
jaar tweemaal in onze nabuurschap'3. Het is in ieder opzigt'®
regtschapcn Ieder dezer twee knapen verdientgeprezen i® te
worden 1'. Hij luistertnaar ieder woord-'. Zij sloegen
elkander. Wij vervolgen^^ elkander. Zij spraken-'» met-' elk-
ander.
i take. 2 unhappy. 3 slew. 4 propensity. 5 admire. 6 assiduity. 7 genero-
sity. 8 squinted. 9 found fault with me. 10 cost. 11 week. 12 comes. 13 neigh-
bourhood. 14 just.' 15 respect. 16 deserves. 17 to be. 18 praised. 19 listens.
20 to. 21 word. 22. heat. 23 persecute. 24 spoke. 25 to.
71ste Oefening.
Ieder van ons leeft • zoo als hem behaagt Bezie " ieder dezer
gedenkpenningen'' afzonderlijk ''. Ieder heeft zijne gebreken "j. ieder
moest', voor zijn eigen geluk®, alleen naar de stem'® der rede i'
en waarheid '2 hooren AVat is de prijs van ieder dezer gedenk-
penningen? Leg ieder deze gedenkpenningen voederop'® zijne
plaats"". Zij hebben allen offers'® naar den tempel'® gebragt",
ieder volgens 20 zijne middelen en godsvruchtNa eenen dag
zoo nuttig doorgebragtte hebben keerden 26 -wij ieder
naar huis terug Geef aan ieder zijn deel De menschen
moesten 29 elkander beminnenieder voor zijn eigen belang'".
Dat^- ieder aan zijn eigene zaken'''' denke^-'.
1 lives. 2 as he pleases. ."!. look at. 4 medal. 5 separately. 6 fault. 7 should.
8 happiness. 9 listen only to. io voice. 11 reason. 12 truth. 13 price. 14 rc-