Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
102 GKONDEN DKK
69ste Oefening.
Ik heb alles gevonden ^ (*) Gij allen. Het is mij alles het
zelfde. Al mijne bezittingen Mijn geheele erfdeel 'K De gansehe
familie AVij allen wenschen ^ uw Avelzijn AVeet gij ' iets
nieuws®? Wilt gij naar® eenigen winkelgaan? Als hij eenige
Ibut*^' begaat is hij verloren*^. Gij kunthet bij eenigen
(iederen) winkelier i»» krijgenIlij is zoo halstarrig*' als ie-
mand. Ilebt gij eenige van de goederen''-* gekozen*®? De een
of ander (ieder) kan dat doen. Ik wil geen anderen nemen
Kom op-2 den eenen of anderen lijd wederei. Is er iemand,
die het wil ondernemends?
1 found. 2 possession. 3 inheritance. 4 family 5 wish. 0 well. 7 do you
know. 8 news. 9 to. 10 shop. 11 commits. 12 fault. 13 he is lost. 14 may.
15 get it at. 16 shopkeeper*s. 17 obstinate. 18 chosen. 19 goods. 20 take
not . other. 21 return. 22 at. 23 undertake.
Both, beide, alle beide, kan bij zelfstandige naamwoorden,
als ook met o/* voor voornaamwoorden staan; als: mijne beide
huizen, both wy houses; zij waren helde daar, they were both there;
zij beide, both of them.
Het kan ook in plaats van zoowel — als, gebezigd wor-
den; als: zoowel regtvaardig als billijk, both just and reasonable.
Each, ieder, iedere, elk, heeft slechts betrekking op twee,
of op een bepaald getal.
Every, every body, every one, ieder, iedere, elk, heeft
daarentegen betrekking op een onbepaald getal; als: Ieder van
hen verloor vier daalders. Each of them lost four dollars. Ieder
mensch wenscht -zoo laat mogelijk te sterven. Every man wishes
to die, as late as possible.
Elkander wordt vertaald door each other en one another; als:
zij kenden elkander, they knew each other, they knew one another.
(*) Hier wordt alles somwijlen beter door every thiny vertaald.