Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGELSCHE SPRAAJOvUNST. 101
mer*® en vermakelijker*® dan beroemde*' schrijvers*® in hunne
eigene taal*® te lezen? AVaarmede^o hebt gij hen beziggevon-
den-i? Hij weet niet23 welk voorbeeld-'^ hij volgen zalAYelk
eene onbestendigheid in de menschelijke-? zaken-®! AVie moet
die buitengewone nian geweest zijn over3i wien zeven ste-
den elkander de eer''-^ betwist hebben , het leven te hebben
geschonken ^^ ?
I here are. 2 handsome. 3 do you give. 4 preference. 5 would be bold
enough. 6 would acknowledge. 7 himself. 8 guilty of. 9 ingratitude. 10 will.
11 to attack. 12 are you looking fcr. 13 would. 14 do they say, 15 instructing.
If) entertaining. 17 celebrated. 18 author. 19 language. 20 in what. 21 did
you find, 22 occupied. 23 does not know. 24 model. 25 to follow. 26 insta-
billity. 27 human. 28 affair. 29 have been. 30 extraordinary. 31 to. 32 con-
tested. 33 glory. 34 of having given birth.
OF INDF.FINITK PRONOUNS. OVER DE ONBErAALDE
VOORNAAMWOORDEN.
De onbepaalde voornaamwoorden drukken het onderwerp on-
bepaald of in het algemeen uit. Zij zijn de volgende: all, any,
some, both, each, every , no, none , either, neither, other, former,
latter, feto, little, many, much, such, enz., waaruit door zamen-
voeging weder andere, als: nobody, nothing, any body, some bo-
dy, any thing, some thing, one another, enz., ontstaan.
All, alles, alle, al, geheel, ganseh, wordt met en zon-
der zelfstandig naamwoord gebruikt, als: zij is mijn alles, she
is my all; al mijne vrienden, cdl my friends; de gansche, de ge-
heele wereld, all the world.
Any, eenige, wat, iets, staat alleen bij zelfstandige en bij-
voegelijke naamwoorden en bijwoorden, alsmede bij one, en dan
beteekent het iemand, ieder, de een of ander. Het is
veel onbepaalder dan some, en wordt ook in plaats van some
bij ontkennende en vragende volzinnen gebruikt, doch bij eene
ontkennende vraag wordt bij voorkeur some gebruikt, als; Hebt
gij mij ook iets te belasten? Have you any commission for me?
AVelk wilt gij hebben? Which will you have? Het eene of an-
dere. Any one. Hebt gij vrienden ? Have you any friends ?