Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
100 GliONDEN DEU
Which vraagt naar personen, dieren en ieder ander voorwerp,
maar in eenen bepaalden zin, en onderscheidt zich daardoor van
who, dat het altijd een zelfstandig naamwoord bij zich heeft,
of naanwkeuriger naar een te voren genoemd voorwerp vraagt;
als: Ik spreek van mijnen broeder, I speak of my brother. Van
wien uwer broeders? Of which of your brothers? Welke van de
zusters zal komen? Which, of the sisters ivUl come?
De verbuiging van icho, iMch en what is even als die der be-
trekkelijke voornaamwoorden.
67ste Oefening.
Wie is de misdadige ' ? Wiens kind is het ? Aan wien hebt
gij het beloofd -? Wien vondt gij ^ daar? Van wien komt het
voortWat vondt gij daar? Welke honden kocht hij 5? Welke
lieden ® waren er tegenwoordig ' ? Van welk kind spraken zij ® ?
Welke van beiden 9? Geef mij een van de drie boeken? Welk?
Welke man was het ? Van welken der twee ^ broeders hebben
zij het gekocht'*^? Welke van deze twee schilderijen" hebt gij
het liefst'2? Welke van deze damesvindt gij de bemin-
nelijkste'^? Wie zal niet toestemmen'®, dat het levenweinig
wezenlijke'® genoegens^® en veel vreeselijkesmarten-- heeft
1 criminal. 2 promised. 3 did you find. 4 does it proceed. 5 did lie buy.
6 people. 7 present. 8 did they speak. 9 the two. 10 bought. 11 picture.
12 do you prefer. 13 lady. 14 do you think. 15 amiable. 16 will not agree.
17 life. IS has. 19 real. 20 pleasure. 21 dreadful. 22 pain.
68ste Oefening.
Wat is dat? Wie is daar? Hier zijn ' twee schoone ^ vrouwen;
aan welke geeft gij ^ de vooi'keur AYie van u zou stoutmoedig
genoeg zijn het te doen? AVie is de man, die zichzelven ^ aan
ondankbaarheid ® schuldig ^ zou bekennen c? AYie zal stout-
moedig genoeg zijn hem aan te vallen"? AA^ie is die persoon?
AVie zijn deze vrouwen? AVien zoekt gij'-? AA^iens huis is dit?
AA^'ien wildet'-^ gij spreken? Wat zeggen zij'^? AA^at is leerza-